วราวุธ แจงไม่สามารถใช้อุทยานแห่งชาติ เป็น Local Quarantine ได้ ติดเงื่อนไขสาธารณสุข

วราวุธ แจงไม่สามารถใช้อุทยานแห่งชาติ เป็น Local Quarantine  ได้ ติดเงื่อนไขสาธารณสุข จำนวนที่พักไม่ถึงพันคน วอนประชาชน ทิ้งหน้ากากอนามัยให้เป็นที่ ห่วงคนเก็บขยะ ย้ำหากไม่จำเป็น งดสร้างขยะพาสติก จากเดลิเวอรี่ 

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวเน้นย้ำรณรงค์ให้ประชาชนในช่วงสถานการณ์โควิด-19 แยกทิ้งขยะ โดยเฉพาะหน้ากากอนามัย เนื่องจากเป็นขยะประเภทติดเชื้อ โดยขอความกรุณาในการแยกรวมไว้ เมื่อเต็มให้นำไปทิ้งตามจุดที่มีการแยกขยะชัดเจน หรือสถานพยาบาลใกล้บ้าน เพื่อนำไปทำลายอย่างถูกวิธี เพื่อสุขอนามัย และความปลอดภัยของคนเก็บขยะด้วย รวมถึงขอความร่วมมือประชาชน ที่สั่งอาหารเดลิเวอรี่ในช่วงนี้ ให้แยก กล่องพลาสติก ถ้าเป็นไปได้ สิ่งไหนไม่จำเป็น ก็ให้แจ้งผู้ให้บริการ ว่าไม่รับ เช่น ช้อนส้อม พลาสติก 

ส่วนที่มีการแชร์ภาพทิ้งหน้ากากอนามัยในขวดน้ำพลาสติก นายวราวุธ มองว่า การทิ้งขยะทุกอย่างต้องมีการแยกแยะอย่างชัดเจน เพื่อเป็นการป้องกัน คนที่เก็บขยะ  

นายวราวุธ ย้ำว่า ไม่สามารถที่จะสนับสนุนพื้นที่  นำอุทยานแห่งชาติ มาใช้เป็น Local Quarantine ได้ เนื่องจากมีเงื่อนไขด้านสาธารณสุข และที่พักไม่สามารถรองรับได้มากถึงพันคน  เบื้องต้นในส่วนที่กระทรวงทรัพย์ สามารถช่วยภาครัฐในการป้องกัน โควิด-19 ได้ คือการช่วยสั่งการให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาล สนับสนุนน้ำดื่ม 

แสดงความเห็น