กรมคุ้มครองสิทธิฯ ทำงานเชิงรุกเปลี่ยนวัดทั่วประเทศเป็นศูนย์กลางไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เปิดเผยว่า นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม มีนโยบายแผนงานช่วยเหลือประชาชาชนให้เข้าถึงสิทธิการไกล่เกลี่ยตามหลักสิทธิมนุษยชน โดยล่าสุดกรมคุ้มครองสิทธิฯ ได้ทำงานเชิงรุกให้บริการประชาชนโดยดึงวัดเข้ามีส่วนร่วม โดยกรมคุ้มครองสิทธิฯร่วมมือกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตามมติมหาเถรสมาคม จัดทำข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ให้วัดที่มีความพร้อม ได้แก่ วัดเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร วัดเจ้าคณะเขต วัดเจ้าคณะแขวง วัดเจ้าคณะจังหวัด วัดเจ้าคณะอำเภอ วัดเจ้าคณะตำบล จัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้ประชาชน รวมถึงนำหลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษาเสริมความรู้ เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

นอกจากนี้ กรมคุ้มครองสิทธิฯ ยังมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามพ.ร.บ.การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 แก่พระสงฆ์ ผ่านวัดพื้นที่ 180 แขวงในกทม. และอีก 76 จังหวัด โดยหวังว่าการละเมิดสิทธิมนุษยชนจะลดลง ภายใต้การมีส่วนร่วม “บวร” บ้าน วัด โรงเรียน ผ่านการดำเนินงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพแก่ประชาชน 

“กรมคุ้มครองสิทธิ จะดึงทุกภาคส่วนเข้าร่วมกับประชาชน และจะดึงทุกศาสนาที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวของคนไทยเข้าเป็นส่วนหนึ่งของการไกล่เกลี่ยด้วย เพื่อให้เข้าถึงและเป็นเครื่องมือในการบรรเทาช่วยเหลือสังคมลดความเดือดร้อน และจะเดินหน้าให้บริการในทุกมิติ  หากพี่น้องประชาชนมีข้อสงสัยใดและหาคำตอบไม่ได้ สามารถ โทรปรึกษาได้ที่ 1111 กด 77  ตลอด 24 ชม.” อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิฯ กล่าว

แสดงความเห็น