คุมประพฤติ จับเมาแล้วขับรับสงกรานต์วันแรก 509 คดี ติดกำไล EM 1 ราย

นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ เผยสถิติคดีที่ศาลสั่งคุมความประพฤติวันแรกที่มีการควบคุมเข้มงวดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564  (10 เมษายน 2564) สถิติคดี พ.ร.บ.จราจรทางบก จำนวนทั้งสิ้น 511 คดี จำแนกเป็น คดีขับรถในขณะเมาสุราจำนวน 509 คดี คิดเป็นร้อยละ 99.61 คดีขับเสพ จำนวน   2คดี คิดเป็นร้อยละ  0.39

สำหรับจังหวัดที่มีสถิติคดีขับรถในขณะเมาสุราสูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ 1. จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 58 คดี 2. จังหวัดนนทบุรี จำนวน 56 คดี และ 3. จังหวัดสระบุรี จำนวน 50 คดี นอกจากนี้ กรมคุมประพฤติ ได้ดำเนินการขับเคลื่อนมาตรการเข้ม สำหรับผู้กระทำผิดเมาแล้วขับ จับติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว หรือกำไล EM แล้ว จำนวน 1 ราย โดยมีเงื่อนไขห้ามออกจากที่พักอาศัย ในช่วงเวลาตั้งแต่ 22.00 น.-04.00 น. เป็นระยะเวลา 15 วัน เฝ้าติดตามและควบคุมดูแลผู้กระทำผิดตลอด 24 ชั่วโมงผ่านศูนย์ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว  (Electronic Monitoring Control Center – EMCC) พร้อมประสานเครือข่ายภาคประชาชน อาสาสมัครคุมประพฤติ เตรียมพร้อมลงพื้นที่หากมีการผิดเงื่อนไขคุมความประพฤติ 

อธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวว่า กรมคุมประพฤติ มีมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 โดยสำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ ภาคีเครือข่าย และผู้ถูกคุมความประพฤติ ลงพื้นที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการประชาชนตามจุดบริการประชาชน ด่านชุมชน และด่านตรวจค้น จำนวน 88 จุด โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนทั้งสิ้น 634 คน พร้อมกับการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ลดอุบัติเหตุ “คุมประพฤติใส่ใจ สร้างความปลอดภัยทางถนน เมาขับ จับติด EM” “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ” จึงขอให้ระมัดระวังการใช้รถใช้ถนน ดื่มไม่ขับ เพื่อสร้างความปลอดภัยของตนเองและเพื่อนร่วมทาง  

แสดงความเห็น