“บก.ทท.” แจ้ง ผลตรวจโควิด กำลังพล 4 นาย สัมผัสเสี่ยงสูง ร.ท.หญิง “ไม่พบเชื้อ”

พล.ต.ธีรพงศ์ ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา รองโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทย เปิดเผยว่า จากการปรากฏข่าวสารในสื่อสังคมออนไลน์ กรณีกำลังพลตรวจพบการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ขณะเดินทางไปร่วมการฝึกสนธิกำลังดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริง ในการฝึก ทร.64 ณ สนามฝึกบ้านจันทเขลม จ.จันทบุรี ต่อมาทราบว่าติดเชื้อโดยเชื่อมโยงสถานบันเทิงทองหล่อ จำนวน 1 นาย และมีผู้ที่เดินทางร่วมคณะโดยรถตู้เพื่อเข้าร่วมการฝึกในครั้งนี้ จำนวน 4 นาย โดยทั้งหมดถือเป็นกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูง ซึ่งต่อมาได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อ ณ รพ.พระมงกุฎเกล้า และในระหว่างรอผลการตรวจได้เข้ากักตัว ASQ จำนวน 3 นาย และ Self Quarantine (กักตัวเองที่บ้าน) จำนวน 1 นาย 

ต่อมาเวลา 17.00 น.ที่ผ่านมา ผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ของกำลังพลทั้ง 4 นาย  “ไม่พบเชื้อ”  ทั้งนี้จะทำการกักตัวต่อจนครบกำหนด 14 วัน (23 เม.ย.64) และจะทำการตรวจหาเชื้อครั้งที่ 2 ก่อนครบกำหนดกักตัวจากนั้นจะรายงานผลให้หน่วยต้นสังกัดได้รับทราบต่อไป

“ขอยืนยันว่ากองบัญชาการกองทัพไทยได้เน้นย้ำให้กำลังพลปฏิบัติตนตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารสูงสุดโดยเคร่งครัด หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงโดยเด็ดขาด ซึ่งหากมีการฝ่าฝืนจะถือว่ามีความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง พร้อมทั้งให้หน่วยขึ้นตรงของกองบัญชาการกองทัพไทยกำกับดูแลการจัดทำ Timeline ส่วนบุคคลของกำลังพลทุกนาย เพื่อประโยชน์ในการสอบสวนโรคต่อไป”โฆษกกองบัญชาการกองทัพไทยกล่าว 

แสดงความเห็น