“สมศักดิ์” ลุยตรัง สร้างรับรู้ปชช.เตรียมพร้อม ก่อนกฎหมายปลดล็อกพืชกระท่อมประกาศใช้

สมศักดิ์ ลุยตรัง ตรวจพื้นที่นอกเขตนำร่อง สร้างการรับรู้เตรียมความพร้อมให้ประชาชน ก่อนกฎหมายปลดล็อกพืชกระท่อมประกาศใช้ ย้ำ ส่งเสริมเป็นพืชเศรษฐกิจสร้างรายได้เพิ่มให้ชาวบ้าน

ที่ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา อ.เมือง จ.ตรัง นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดการประชุมพร้อมมอบนโนบายปลดล็อกพืชกระท่อม โดยมี นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการ ป.ป.ส. พ.ต.ท. ไพศิษฎ์ สังคหะพงศ์ รองเลขาธิการ ป.ป.ส. นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ผู้แทนตำรวจภูธรภาค 9 นายอำเภอเมืองตรัง พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เครือข่ายกองทุนแม่ รวมทั้ง ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จากพื้นที่นำร่อง 135 หมู่บ้าน/ชุมชน นักวิชาการ และประชาชน ที่ สนใจ เข้าร่วมประชุมกว่า 600 คน

นายสมศักดิ์ กล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้ เป็นการเดินหน้าอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับความคืบหน้าของกฎหมายการปลดล็อกพืชกระท่อมให้กับพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะพี่น้องชาวใต้ ที่มีการใช้พืชกระท่อมตามวิถีชาวบ้านกันเป็นส่วนใหญ่ โดยก่อนหน้านี้ได้จัดประชุมที่ จ.สุราษฎร์ธานี และในครั้งนี้เป็นสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง และหลังจากนี้จะลงพื้นที่ ต.นาพละ อ.เมือง จ.ตรัง  ซึ่งถึงแม้ไม่ใช่พื้นที่นำร่อง แต่เป็นชุมชนที่มีความต้องการในการใช้พืชกระท่อมตามวิถีชาวบ้านจึงต้องเร่งสร้างการรับรู้เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับประชาชน เพราะเมื่อกฎหมายประกาศและมีผลบังคับใช้ ทุกคนจะได้มีความรู้ ความเข้าใจถึงการใช้พืชกระท่อมอย่างถูกต้อง สำหรับความคืบหน้าของการผลักดันร่าง พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่..) พ.ศ. …. ซึ่งมีสาระสำคัญ คือ ปลดพืชกระท่อมออกจากยาเสพติดให้โทษนั้น ขณะนี้วุฒิสภาได้ลงมติเห็นชอบในวาระที่ 3 แล้ว เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ขั้นตอนจากนี้ ประธานวุฒิสภาจะส่งร่างให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อส่งให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) นำขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อโปรดเกล้าฯ ประกาศใช้เป็นกฎหมาย 

นายสมศักดิ์ กล่าวว่า เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา กฎหมายจะมีผลบังคับใช้หลังประกาศไปแล้ว พืชกระท่อมจะไม่เป็นยาเสพติดให้โทษ ประชาชนจะสามารถใช้พืชกระท่อมได้ตามวิถีชาวบ้าน เช่น การเคี้ยวใบสด ซึ่งตรงนี้ต้องเร่งทำกฎหมายอีกฉบับ เพื่อควบคุมไม่ให้เด็กและเยาวชนนำกระท่อมไปใช้ในทางที่ผิด โดยกฎหมายดังกล่าวจะมีบทบัญญัติที่ระบุกฎเกณฑ์ต่างๆ เช่น เรื่องการปลูก การใช้ อายุของผู้ที่ใช้พืชกระท่อมได้ และวิธีการต่างๆ หรือแม้แต่การนำไปพัฒนาเชิงพาณิชย์ หรืออุตสาหกรรม อย่างไรก็ตาม การจะปลูกพืชกระท่อมเชิงพาณิชย์จำนวนเท่าใดนั้น ควรต้องมีการศึกษาข้อมูลการตลาดให้ชัดเจน เพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณ ความต้องการ ราคามีความเหมาะสม ไม่เกิดภาวะล้นตลาด ซึ่งจะสามารถสร้างรายได้ให้กับชาวบ้าน สามารถส่งเสริมเป็นพืชเศรษฐกิจบนฐานชุมชน และในท้ายที่สุดก็จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไป

จากนั้นในช่วงบ่าย นายสมศักดิ์ และคณะ ได้ตรวจเยี่ยมพื้นที่ บ้านไสยหยี ต.นาพละ อ.เมือง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีต้นกระท่อมขึ้นเองโดยธรรมชาติและมีการใช้แบบวิถีชาวบ้าน

แสดงความเห็น