รมว.ยุติธรรม เปิดโครงการฝึกอบรมวิชาโหราศาสตร์ เพิ่มช่องทางอาชีพให้ผู้ต้องขัง

รมว.ยุติธรรม เปิดโครงการฝึกอบรมวิชาโหราศาสตร์ เพิ่มช่องทางอาชีพให้ผู้ต้องขัง ชี้ได้ฝึกคุณธรรม-จรรยาบรรณ-ความอดทน ขอสังคมช่วยเปิดใจรับนักโทษที่กลับตัวกลับใจ เชื่อหากมีอาชีพหลังพ้นโทษเลี้ยงครอบครัวได้ลดการทำผิดซ้ำได้

ที่เรือนจำพิเศษธนบุรี นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมอาชีพวิชาโหราศาสตร์ โดยมีว่าที่ ร.ต. ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ นายภิญโญ พงศ์เจริญ นายกสมาคมโหราศาสตร์แห่งประเทศไทย นายศิวนาถ ฤชุพันธุ์ นายกสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ นายเขมชาติ ปริญญานุสรณ์ (อ.คฑา ชินบัญชร) หมอดูชื่อดัง และผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมร่วมงาน

นายสมศักดิ์ กล่าวว่า ตนยินดีมากที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมอาชีพวิชาโหราศาสตร์ เพราะตนมีนโยบายให้กรมราชทัณฑ์ดำเนินการขับเคลื่อนการฝึกอบรมให้เกิดผลเป็นรูปธรรม เพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถนำไปประกอบอาชีพอิสระ มีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ เพราะเป็นอาชีพที่ลงทุนไม่มากนัก การจัดโครงการฝึกอบรมอาชีพวิชาโหราศาสตร์นี้ แสดงให้เห็นถึงความพยายามของกรมราชทัณฑ์ ที่ต้องการเพิ่มช่องทางในการประกอบอาชีพที่หลากหลายให้ผู้ต้องขัง เพื่อให้ผู้ต้องขังที่มีความสนใจในเรื่องโหราศาสตร์ สามารถนำไปประกอบอาชีพภายหลังพ้นโทษ การอบรมวิชาโหราศาสตร์ถือเป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจและมีประโยชน์ต่อผู้ต้องขัง เพราะหมอดูถือได้ว่าเป็นอาชีพที่ได้รับความสนใจจากสังคม เนื่องจากวิถีและวัฒนธรรมของสังคมไทย ที่มีพื้นฐานความเชื่อในเรื่องโชคชะตาราศี มีความเชื่อในการดูดวงหรือทำนายดวงชะตา อาชีพหมอดูอาจเหมือนเป็นที่พึ่งทางใจอย่างหนึ่งสำหรับคนที่กำลังประสบปัญหาบางประการ แล้วไม่สามารถหาทางออกได้ 

“สิ่งสำคัญนอกเหนือจากความรู้ในการเรียนวิชาโหราศาสตร์ที่ต้องเน้นย้ำให้มาก หากผู้เรียนต้องการประสบความสำเร็จ คือ ต้องมีคุณธรรม จรรยาบรรณ อดทนหมั่นสั่งสมประสบการณ์ สร้างความน่าเชื่อถือ โดยต้องอาศัยระยะเวลาเป็นตัวกำหนด และต้องไม่นำความรู้ไปใช้ในทางที่ผิด เช่น การหลอกลวงฉ้อฉลหรือฉ้อโกงผู้อื่น ผมขอขอบคุณ สมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ และอาจารย์ผู้สอนทุกท่าน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการร่วมกันพัฒนาอาชีพให้กับผู้ต้องขัง เพราะลำพังแค่กรมราชทัณฑ์หน่วยงานเดียวคงสำเร็จไม่ได้ ผมอยากขอโอกาสจากสังคมให้ช่วยเปิดใจยอมรับผู้ต้องขังที่ผ่านกระบวนการฟื้นฟูแก้ไขทั้งด้านการปรับเปลี่ยนทัศนคติ พัฒนาจิตใจและผ่านการฝึกทักษะอาชีพแล้ว ผมเชื่อมั่นว่าพวกเขามีความตั้งใจที่จะประพฤติปฏิบัติตนให้ดีขึ้น เพื่อกลับคืนสู่สังคม หากพวกเขาประกอบอาชีพมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้จะไม่กลับไปกระทำความผิดซ้ำอีก” นายสมศักดิ์ กล่าว

ด้านนายอายุตม์ กล่าวว่า จากนโยบายการฝึกทักษะให้แก่ผู้ต้องขัง กรมราชทัณฑ์ได้ให้เรือนจำทั่วประเทศ ดำเนินการฝึกทักษะวิชาชีพแก่ผู้ต้องขัง โดยวิชาโหราศาสตร์เป็นวิชาใหม่ที่ทางกรมราชทัณฑ์ดำเนินการเรียนการสอนโดยผู้เชี่ยวชาญจากสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ และสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ ที่ได้ส่งอาจารย์ที่เชี่ยวชาญในด้านต่างๆมาสอนให้กับผู้ต้องขัง เช่น การดูดวงตามวันเกิด การดูจากตัวเลขต่างๆ และไพ่ยิปซี ตามนโยบายของท่านรัฐมนตรีที่อยากให้มีการฝึกทักษะอาชีพที่หลากหลาย นอกจากนี้ยังมีการฝึกอาชีพต่างๆ ที่ทางกรมราชทัณฑ์ได้นำมาจัดแสดงในวันนี้ เช่น การฝึกเลี้ยงสุนัข การแสดงโขน และงานด้านหัตถกรรมต่างๆ ซึ่งตนหวังว่าการฝึกทักษะอาชีพต่างๆเหล่านี้ จะทำให้ผู้ต้องขังที่พ้นโทษไปแล้ว สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ โดยไม่กลับไปทำผิดซ้ำ ตามนโยบายคืนคนดีสู่สังคมตามนโยบายของท่านรัฐมนตรี

จากนั้นนายสมศักดิ์ ได้แตะลูกแก้วแห่งการพยากรณ์ เพื่อเปิดพิธี และได้เดินเยี่ยมเยียนให้กำลังใจกับผู้ต้องขังที่เข้าร่วมการอบรม และเดินชมนิทรรศการ รวมทั้งการแสดงงานฝีมือต่างๆของผู้ต้องขัง เช่น งานจิตกรรมวาดภาพต่างๆ โครงการเลี้ยงสุนัข การแสดงโขน และได้เดินทางเข้าพบปะผู้ต้องขังในแดน 3 ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในคดียาเสพติด โดยได้พูดคุยและอธิบายถึงความคืบหน้าของร่างประมวลกฎหมายยาเสพติดที่อยู่ในการพิจารณาของรัฐสภา และการฝึกอาชีพภายในเรือนจำเพื่อให้ผู้ต้องขังประพฤติปฏิบัติตัวที่ดี ตั้งใจฝึกวิชาชีพเพื่อหลังพ้นโทษไปแล้ว จะได้มีงานทำเลี้ยงตนเองและครอบครัวไม่กลับมาทำความผิดซ้ำอีก

แสดงความเห็น