“ศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข” เตรียมส่งความสุขให้ปชช. จัดเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย

“ศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข”เตรียมส่งความสุขให้ประชาชน จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายขนส่งหมอชิต-สายใต้ใหม่ 30 ธ.ค. ให้คำปรึกษา-ช่วยเหลือผู้เดือดร้อน พร้อมเล่นเกมแจกของรางวัล หวังคนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้มากขึ้น

ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เปิดเผยว่า นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้ให้ทุกหน่วยงานในกระทรวงยุติธรรมจัดโครงการหรือกิจกรรมที่จะมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชนตามนโยบาย “ยุติธรรมส่งสุขปีใหม่ มอบสุขทั่วไทย เข้าถึงบริการ” ในส่วนของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้จัดโครงการศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข ส่งความสุขในเทศกาลปีใหม่ไทย โดยดำเนินการจัดกิจกรรมเผยแพร่การสร้างความรับรู้ให้แก่ประชาชนทั่วไปที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพมหานคร (หมอชิตและสายใต้ใหม่) ในวันที่ 30 ธันวาคม 2563 โดยมีกิจกรรม ดังนี้ 1.ให้คำปรึกษาทางกฎหมายแก่ประชาชนที่ต้องการขอคำปรึกษาและได้รับความเดือดร้อนหรือได้รับผลกระทบ 2.เผยแพร่ข้อมูลงานบริการของทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ ในรูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ์และการบรรยายงานบริการ อาทิ การไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท การยื่นขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนยุติธรรม การขอค่าตอบแทนแก่จำเลยและผู้เสียหายในคดีอาญา การร้องเรียน ร้องทุกข์

ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์  กล่าวอีกว่า สำหรับกิจกรรมที่ 3. บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมและปัญหาทางด้านข้อกฎหมายให้ประชาชนได้รับทราบ อาทิ เรื่องกระบวนการบังคับคดี หนี้สิน ความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน  การลงทุนที่มีลักษณะแชร์ลูกโซ่ ความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เป็นต้น และ4.แจกหนังสือชุดความรู้กฎหมายที่ประชาชนต้องรู้และควรรู้ พร้อมจัดกิจกรรมเล่นเกมส์แจกของรางวัล อาทิ หนังสือกฎหมายที่ประชาชนต้องรู้และควรรู้ กระเป๋าผ้าที่ระลึกจากศูนย์ยุติธรมสร้างสุข (ยุติธรรมสร้างสุข ยุติธรรมเชิงรุก สร้างสุขให้กับประชาชน ด้วยรักจากใจ)

“นี่คือโครงการและกิจกรรมที่กระทรวงยุติธรรม ตั้งใจมอบเป็นของขวัญใหม่ให้แก่ประชาชนในปี พ.ศ.2564 ซึ่งนอกจากในส่วนของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมแล้ว กรมและหน่วยงานต่างๆในกระทรวงยุติธรรมได้จัดโครงการและกิจกรรมต่างๆตามนโยบายของท่านรัฐมนตรี โดยเราหวังว่าประชาชนจะได้ประโยชน์และสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยง่ายและเข้าถึงได้สะดวก” ปลัดกระทรวงยุติธรรม กล่าว

แสดงความเห็น