ก.ยุติธรรม เซ็น MOU ธปท.ร่วมมือไกล่เกลี่ยข้อพิพาท อำนวยความสะดวกให้ประชาชน

ก.ยุติธรรม เซ็น MOU ธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมมือไกล่เกลี่ยข้อพิพาท บูรณาการร่วมกันอำนวยความสะดวกให้ประชาชน “สมศักดิ์” มอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตรไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ยันรบ.นำความยุติธรรมให้เข้าถึงปชช. เน้นสร้างความสมานฉันท์สร้างผู้ไกล่เกลี่ยช่วยเหลือทุกด้าน

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง กระทรวงยุติธรรม และ ธนาคารแห่งประเทศไทย โดยมี ว่าที่ร.ต.ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ เลาขานุการ รมว.ยุติธรรม นายธนวัชร นิติกาญจนา ที่ปรึกษา รมว.ยุติธรรม นายวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พ.ต.ท.กรวัชร์ ปานประภากร อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ(ดีเอสไอ) นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย นายพฤทธิพงศ์ ศรีมาจันทร์ ผู้ช่วยผู้ว่าการฯ สายกฎหมาย เข้าร่วมงาน

นายเรืองศักดิ์ กล่าวว่า ตามที่ท่าน รมว.ยุติธรรม มีข้อสั่งการให้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพร่วมกับกรมบังคับคดี บูรณาการทำงาน เรื่องการไกล่เกลี่ยและการช่วยเหลือประชาชนในระดับพื้นที่ร่วมกัน กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้จัดประชุมหารือการบูรณาการไกลเกลี่ยข้อพิพาทร่วมธนาคารแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยผู้แทนจากกรมต่างๆในกระทรวงยุติธรรม โดยจัดทำบันทึกข้อตกลง มีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้ 1.ร่วมมือทางวิชาการ ด้านการไกลเกลี่ยข้อพิพาท และด้านการเงิน การธนาคาร เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการไกลเกลี่ยข้อพิพาท 2.ร่วมกันเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้สถาบันการเงิน เจ้าหน้าที่ ของรัฐ และประชาชน มีความรู้ และเข้าใจถึงผลดีของการนำการไกลเกลี่ยมาดำเนินการเพื่อยุติข้อพิพาท 3.แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการไกลเกลี่ยข้อพิพาท การเงินการธนาคาร เพื่อสนับสนุนกระบวนการไกลเกลี่ยข้อพิพาท  4.ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถาบันการเงิน เลือกใช้การไกลเกลี่ยข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติการไกลเกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562เพื่อยุติ ข้อพิพาท และ5.บูรณาการความร่วมมือเพื่ออำนวยความสะดวก แก่ประชาชนและผู้ประกอบการ ในการขอรับความช่วยเหลือตามพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรมม พ.ศ.2558 จึงเป็นที่มาของการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทย และกระทรวงยุติธรรมในวันนี้

จากนั้น เป็นพิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง กระทรวงยุติธรรม และ ธนาคารแห่งประเทศไทย โดยมี นายวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม และ นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ลงนามร่วมกัน

ต่อมา นายสมศักดิ์ เป็นประธานพิธีมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตรไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตาม พ.ร.บ.การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 รุ่นที่ 24 และรุ่นที่ 25 จำนวน 101 คน โดยนายสมศักดิ์ กล่าวให้โอวาทและปิดการอบรมว่า กระทรวงยุติธรรมภายใต้การนำของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธิ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีนโยบายการทำงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ โดยเฉพาะการนำความยุติธรรมให้เข้าถึงประชาชน บริการรวดเร็วและเข้าถึงทุกชั้น เริ่มจากเรื่องที่สำคัญคือ ช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมในทุกกรณี โดยเฉพาะศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เพื่อช่วยเหลือทุกท่าน ทั้งการรับเรื่อง และส่งต่อความช่วยเหลือไปยังหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ เป็นตัวแทนในการขับเคลื่อนช่วยเหลือประชาชน ไม่ว่าจะให้คำปรึกษากฎหมาย รับร้องทุกข์ ช่วยเหลือเหยื่อในคดีอาญา และการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท นอกจากนี้ยังมีสายด่วนยุติธรรม โทร 1111 กด 77 นอกจากนี้กระทรวงยุติธรรมยังเน้นเรื่องความสมานฉันท์ลดความขัดแย้ง สร้างผู้ไกล่เกลี่ย ช่วยเหลือประชาชนทุกด้าน

แสดงความเห็น