สถาบันนิติวิทย์ ถกคณะก.ความมั่นคงสหรัฐ พัฒนาความร่วมมือเทคโนโลยีนิติวิทยาศาสตร์

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ หารือ สำนักงานสืบสวนความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ กระทรวงความมั่นคงสหรัฐฯ เพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านนิติวิทยาศาสตร์ จ่อ ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในอนาคต

พ.ต.อ.ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วย นพ.วรวีร์ ไวยวุฒิ รองผู้อำนวยการ และ พ.ต.ท.หญิง อัมพิกา ลีลาพจนาพร โฆษกสถาบันนิติฯให้การต้อนรับคณะจากกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ สหรัฐอเมริกา หน่วยงานจากสำนักงานสืบสวนความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ (Homeland Security Investigation หรือ HSI) โดยมีนาย เอริค แมคล็อคลิน (Mr.Eric McLaughlin) ผู้ช่วยทูต ฝ่ายสำนักงานสืบสวนความมั่นคงฯ นายลีโอนาร์ด แมนคูโซ (Mr.Leonard Mancuso) ผู้ช่วยทูตประจำประเทศ ฝ่ายสำนักงานสืบสวนความมั่นคงฯ และนางสาวอรสา รักตะบุตร (Ms.Orasa Raktabutr) เจ้าหน้าที่สืบสวน ฝ่ายสำนักงานสืบสวนความมั่นคงฯ

โดย พ.ต.อ.ทรงศักดิ์ เปิดเผยว่า การหารือในครั้งนี้เพื่อหาแนวทางการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการและเทคโนโลยีด้านนิติวิทยาศาสตร์  โดยหน่วยงาน HSI พร้อมให้การสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญด้านอาชญากรรมคอมพิวเตอร์  ด้านการตรวจพิสูจน์เอกสารปลอมแปลง  และด้านการตรวจพิสูจน์ลายนิ้วมือ  เพื่อเพิ่มองค์ความรู้และศักยภาพของผู้มีหน้าที่ตรวจพิสูจน์ฯ ในการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานสากล รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี และนวัตกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ระหว่างสองหน่วยงาน 

“การหารือร่วมกันในครั้งนี้เป็นก้าวแรกสู่การจัดทำแผนการบูรณาการเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านนิติวิทยาศาสตร์ เพื่อสนับสนุนกระบวนการบังคับใช้กฎหมาย และกำหนดแนวทางการพัฒนางานนิติวิทยาศาสตร์ระหว่างสองหน่วยงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ตลอดจนนำไปสู่การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านนิติวิทยาศาสตร์ในอนาคต” ผอ.นิติวิทยาศาสตร์ กล่าว  

นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่จาก HSI ได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ด้านการตรวจวิเคราะห์โครงกระดูก, ห้องปฏิบัติการด้านการตรวจสถานที่เกิดเหตุจำลอง และห้องปฏิบัติการด้านการตรวจพิสูจน์เอกสารปลอมแปลง อีกทั้งยังเข้าชมเครื่องมือการตรวจวิเคราะห์ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่ทันสมัยในการตรวจเอกสาร ธนบัตรปลอมและ ลายมือชื่อปลอม อีกด้วย 

แสดงความเห็น