“สมศักดิ์” เร่งทำผลงาน ดันปลดล็อกกระท่อม หวั่นรัฐบาลอยู่ไม่ครบวาระ 4 ปี


นายสมศักดิ์ เทพสุทิน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวถึงความคืบหน้าการปลดล็อกกระท่อม ว่า กฎหมายปลดล็อกส่วนใหญ่อยู่ในขั้นตอนของสภาผู้แทนราษฎรแล้ว มีเพียงกฎหมายรอง คือ พืชกระท่อม ที่ยังอยู่ในชั้นกฤษฎีกา ซึ่งในวันนี้ได้มีการรายงานต่อที่ประชุมแล้ว โดยส่วนตัวอะไรที่เป็นผลงานก็อยากเร่งให้มีการดำเนินการให้แล้วเสร็จอย่างรวดเร็ว ไม่อยากให้หลายขั้นตอน เพราะทราบกันดีอยู่แล้วว่าในสภาน้อยครั้งจะอยู่ครบวาระ 4 ปี 

ส่วนเรื่องที่มีการเสนอเพื่อพิจารณาวันนี้ กระทรวงยุติธรรมได้เสนอให้มีการตั้งองค์การมหาชน เพื่อนำมาบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์ โดยนำองค์การที่ไม่หวังผลกำไรเข้ามาช่วย โดยให้องค์การของ ป.ป.ส. เข้ามาสนับสนุนในเรื่องงบประมาณเริ่มต้น ทั้งการสำรวจและดำเนินการก่อตั้ง แต่เบื้องต้นยังไม่ได้มีการกำหนดงบประมาณ 

แสดงความเห็น