“พรรณสิริ”สำรวจสรีดภงส์อ่างเก็บน้ำโบราณเมืองเก่าสุโขทัย เร่งโครงการหลังงบผ่านสภา

พรรณสิริ เร่งโครงหลังงบ 35 ล้านผ่านสภาเชื่อคุ้มค่าการลงทุน แก้ภัยแล้ง-เป็นแหล่งท่องเที่ยว

นางพรรณสิริ กุลนาถศิริ ส.ส. สุโขทัย พรรคพลังประชารัฐ พร้อมด้วย นายธาดา สังข์ทอง ผอ. อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย นายชูศักดิ์ เพ็ชรพงษ์ กำนัน ต.เมืองเก่า นายถาวร พรมดวง ผญบ.ม.3 ต.เมืองเก่า นายประดิษฐ์ อู่ขำ ผญบ. ม.8 ต.เมืองเก่า และคณะร่วมสำรวจพื้นที่โครงการปรับปรุงเขื่อนสรีดภงส์ ซึ่งเมื่อโครงการแล้วเสร็จ จะเพิ่มพื้นที่เก็บน้ำในเขื่อนได้ 400,000 ลูกบาศก์เมตร สามารถส่งน้ำไปยังสระน้ำบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ชุมชนต่างๆ ใน ต.เมืองเก่า และพื้นที่ใกล้เคียง แก้ปัญภัยแล้งได้เป็นอย่างดี

นางพรรณสิริ กล่าวว่า ขณะนี้ โครงการดังกล่าวได้ผ่านสภาวาระแรกแล้ว เมื่อ 3 กค.63 งบประมาณ 35,180,000 บาท ประกอบด้วย 1.การขุดลอกพื้นที่ในเขื่อนสรีดภงค์ให้เก็บน้ำได้ เพิ่มขึ้น เป็น 400,000 ลูกบาศก์เมตร 2.ขุดลอกคลองเสาหอซึ่งเป็นคลองส่งน้ำออกจากเขื่อน 3.จัดสร้างประตูระบายน้ำเขื่อนสรีดภงส์ทำนบพระร่วงรับน้ำจากคลองเสาหอ 4. วางท่อรอบคูเมืองบริเวณศาลปู่ผาดำ ส่งน้ำลงคลองแม่ลำพัน 5.ดำเนินการจัดสร้างประตูระบายน้ำบริเวณชุมชนร้องตาเพชร ส่งน้ำลงคลองแม่ลำพัน และ 6. การวางระบบเซ็ตพื้นที่ระดับน้ำใหม่ตลอดเส้นทางน้ำทั้งหมด

“เขื่อนแห่งนี้ถือเป็นเขื่อนแห่งแรกของไทย สร้างในสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ส่งน้ำหล่อเลี้ยงราชธานีกรุงเก่า และพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อการเกษตรกรรม ปัจจุบันตื้นเขินและขาดน้ำใช้ในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ซึ่งหากเราพัฒนาจะสามารถช่วยลดความแห้งแล้ง สามารถเป็นพื้นที่เก็บน้ำในหน้าฝน และยังจะทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของ จ.สุโขทัย ได้อีกด้วย ซึ่งจะคุ้มค่ากับงบประมาณในครั้งนี้อย่างแน่นอน” นางพรรณสิริ กล่าว

แสดงความเห็น