“นายกฯ” พอใจผลงานยึดทรัพย์ยาเสพติดที่ผ่านมา แนะ ตั้งเป้า-เข้าใจปัญหาให้ถ่องแท้

นายก วีดีโอคอนเฟอร์เรนท์ มอบนโยบายยึดทรัพย์ยาเสพติด เชื่อ มีศักยภาพทำสำเร็จได้ เตือน จนท.รัฐ พัฒนาตัวเอง หลังพบเครือข่ายยาเสพติด มีความซับซ้อนมากขึ้น 

ที่โรงแรมฮอไรซัน วิลเลจ แอนด์ รีสอร์ท จ.เชียงใหม่ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม มอบนโยบาย “ทําอย่างไรจึงจะ ยึดทรัพย์ตัดวงจรยาเสพติดได้ 6,000 ล้านบาท ในปี 2564”

โดยมีนายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการ ป.ป.ส. นายวิชัย ไชยมงคล ที่ปรึกษาการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พล.ต.อ. สุชาติ ธีระสวัสดิ์ รอง ผบ.ตร. พ.ต.ท.กรวัชร์ ปานประภากร อธิบดีดีเอสไอ นายดุลยพิชัย มหาวีระ อธิบดีอัยการ สำนักงานคดียาเสพติด สำนักงานอัยการสูงสุด พล.ท.เศรษฐพล เกตุเต็ม รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ (ศอ.บส.ชน.) นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พล.ต.ต.พรชัย เจริญวงศ์ รองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด พล.ต.บุญยืน อินกว่าง รองแม่ทัพน้อยภาคที่ 3 และรองผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ พล.ต.ต.วันชัย สุวรรณศิริเขต รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 เข้าร่วมประชุม

โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้วีดีโอคอนเฟอร์เรนท์จากทำเนียบรัฐบาล เข้าที่ประชุมเพื่อมอบนโยบาย การขยายผลยึดทรัพย์ ตัดวงจรยาเสพติด ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด อธิบดีอัยการภาค 1-9 อธิบดีกรมสรรพากร และเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ตนมีความยินดีที่ได้มีโอกาสมาเป็นประธานในการมอบนโยบายการขยายผลยึดทรัพย์ตัดวงจรยาเสพติดในวันนี้ ที่ผ่านมาการทำงานของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่เป็นการจับกุมผู้ค้ารายย่อย ซึ่งมีการขยายผลไปสู่การจับกุมยึดทรัพย์สินนายทุน และเครือข่ายยาเสพติดยังน้อยอยู่ ส่งผลให้ยังคงมีปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดปรากฏอยู่ เพราะแหล่งเงินสนับสนุนไม่ได้ถูกทำลายอย่างถอนรากถอนโคน

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวอีกว่า เมื่อวันที่ 8 พ.ค.ที่ผ่านมา ตนได้ติดตามการดำเนินงานด้านการปราบปรามยึดทรัพย์และตัดวงจรการค้ายาเสพติด รวมทั้งการฟอกเงิน ซึ่งผลการดำเนินงาน เป็นที่น่าพอใจ ด้วยการทำงานอย่างเสียสละ และทุ่มเทของทุกๆฝ่าย ภายใต้ศูนย์ปฏิบัติการยึดทรัพย์สินเครือข่ายยาเสพติด และคณะทำงานพิเศษอีก 2 คณะ ที่เน้นการขับเคลื่อนตามนโยบาย อย่างบูรณาการกัน ทั้งแผนงาน งบประมาณ และบุคลากร ตนเชื่อว่า เรามีศักยภาพมากพอ ที่จะสามารถยกระดับความสำเร็จในการทำงาน ให้สมกับที่ประชาชน ได้ฝากความหวังไว้กับพวกเราทุกคน โดยทุกหน่วยงาน จะต้องตั้งเป้าหมาย กำหนดตัวชี้วัด เพื่อเป็นหลักใช้ในการทำงานอยู่เสมอ นอกจากนี้ ในระดับปฏิบัติ ก็จะต้องมีความเข้าใจปัญหายาเสพติด ในบริบทของพื้นที่ ที่รับผิดชอบของตนเองอย่างถ่องแท้ ให้สามารถแก้ไขปัญหา ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง รวมถึง วิเคราะห์เครือข่ายยาเสพติด อย่างรู้เท่าทัน เนื่องจากเครือข่ายยาเสพติด มีพัฒนาการรูปแบบการทำธุรกรรมทางการเงิน ที่ทันสมัย ทันยุคดิจิทัล เช่น การซื้อขายออนไลน์ การโอนเงินผ่านสกุลเงินดิจิทัล ผ่านแอปพลิเคชั่น หรือการฟอกเงินในรูปแบบที่เราอาจไม่รู้จักมาก่อน ซึ่งในปีหน้าและปีต่อๆไป ก็อาจจะมีเทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการเงิน ที่ซับซ้อนมากขึ้น โดยเจ้าหน้าที่รัฐ จึงจำเป็นต้องพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 

พล.อ.ประยุทธ์ ยังกล่าวต่อว่า วันนี้ตนขอมอบหลักการสำคัญ 3 ประการ เพื่อเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จ ในภารกิจครั้งนี้ คือ 

1.หลักกฎหมาย โดยขอให้กระทรวงยุติธรรม ป.ป.ส. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งรัดปรับปรุงมาตรการทางกฎหมาย และแนวทางปฏิบัติต่างๆ เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น และรวดเร็วยิ่งขึ้น 

2.หลักการบริหารจัดการแบบบูรณาการ โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด ได้มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานทั้งฝ่ายตำรวจ ทหาร อัยการ สรรพากร และหน่วยงานด้านการปราบปราม ในการดำเนินการตามนโยบายการขยายผลยึดทรัพย์ตัดวงจรยาเสพติด โดยสำหรับจังหวัดที่อยู่บริเวณชายแดน ก็ขอให้มีการประสานงานกับธนาคารในพื้นที่ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการโอนเงิน และเกิดการซื้อขายยาเสพติดข้ามประเทศเพื่อนบ้านด้วย 

หลักการที่ 3 คือ หลักการทำงานเชิงรุกและคิดเชิงระบบ โดยให้แต่ละจังหวัดมีการตั้งเป้าการยึดทรัพย์สิน รวมถึงมีแผนงานรองรับ รวมทั้งมีการจัดทำแผนผังความเชื่อมโยงของเครือข่าย และเส้นทางการเงินของนักค้ายาเสพติด เพื่อนำไปสู่การใช้มาตรการด้านการฟอกเงินและมาตรการทางภาษี นอกจากนี้ ขอให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดถือผลประโยชน์ของประเทศชาติ และประชาชนเป็นสำคัญ และต้องรู้เท่าทันเครือข่ายยาเสพติด

“กระทรวงยุติธรรมต้องทำให้ประชาชนเข้าถึงโอกาส เมื่อประชาชนมีความสุข เชื่อมั่นในกฎหมายของเรา เราก็จะมีความสุขไปด้วย กฎหมายที่มีอยู่ตนคิดว่าเพียงพอ แต่ต้องทำให้ทันสมัยและเป็นสากล ผมมีหลายอย่างที่ต้องรับผิดชอบ อะไรที่มอบหมายไปแล้วหากทำสำเร็จผมก็ดีใจและมีความสุข ขอให้ทุกท่านตั้งใจทำงานเพื่อประชาชน เพราะประชาชนตั้งความหวังจากพวกเราอยู่ วันนี้เราต้องทำลายเครือข่ายยาเสพติดให้ได้ และสุดท้ายผมขอบอกว่า ชีวิตที่ผ่านพบ มีลบย่อมมีเพิ่ม ขอเพียงให้เหมือนเดิม กำลังใจ” นายกฯกล่าว

ในช่วงท้าย พล.อ.ประยุทธ์ ได้กล่าวกับ นายสมศักดิ์ ว่า วันนี้เราต้องไว้ใจซึ่งกันและกัน เอาชนะปัญหายาเสพติดให้ได้ ขอให้ท่านปลอดภัย เพราะอันตรายมีทุกคน และขอให้ภูมิใจในเกียรติยศ เพราะเราตั้งให้ตัวเองไม่ได้ คนอื่นมอบให้เรา ดังนั้นเราต้องรักษาเกียรติยศไปจนวันตาย โดยนายสมศักดิ์ กล่าวว่า ขอให้ท่านสบายใจ ปีนี้จะยึดทรัพย์ยาเสพติดให้ได้ 2 เท่าจากที่ผ่านมา แต่ปีหน้าตนจะทำให้ได้ 10 เท่า เราจะทำอย่างเต็มที่ บูรณาทุกหน่วยงาน เชื่อว่าผลงานจะออกมาได้ตามเป้า จากนั้นนายกรัฐมนตรีก็ถามว่าทำได้แน่นะ และนายสมศักดิ์ ก็ตอบว่าได้ครับ และนายกรัฐมนตรีก็หัวเราะชอบใจก่อนจบการให้นโยบาย

แสดงความเห็น