พรรณสิริ พบ วิสาหกิจชุมชนฯ หนุน บ.ประชารัฐรักสามัคคีสุโขทัย ต่อยอดต้นแบบปท.ไทย

นางพรรณสิริ กุลนาถศิริ ส.ส สุโขทัย พรรคพลังประชารัฐ พร้อมนายวิโรจน์ บรรเจิดธนา กรรมการผู้จัดการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีสุโขทัย นายลำยอง สอนโต กรรมการและคณะ ร่วมหารือผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสุโขทัย เพื่อทำหน้าที่รับซื้อผลผลิตส่งต่อไปให้สถานพยาบาลให้ได้รับพืชผักปลอดภัย 

โดยนายอดิศักดิ์ พรหมพุก เจ้าของสวนเกษตรลุงเปี๊ยกออร์แกนิคฟาร์ม กล่าวต้อนรับพร้อมนำชมผลผลิต โรงเรือนและศูนย์แปรรูปปลอดเชื้อ ตลอดจนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต่างๆได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ ร่วมแสดงความคิดเห็น และเสนอแนวทางขับเคลื่อนต่อยอด อย่างหลากหลาย เช่น ด้านเงินทุน แหล่งน้ำ การตลาด และอุตสาหกรรมการผลิตและการแปรรูป

นางพรรณสิริ กล่าวว่า ขอให้กำลังใจและขอบคุณ ภาคส่วนเงินทุน ภาคส่วนวิชาการ และวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสุโขทัย ที่ร่วมมือร่วมใจกันอย่างดียิ่ง ที่สำคัญคือ การที่บริษัทประชารัฐรักสามัคคี หรือวิสาหกิจเพื่อสังคมจังหวัดสุโขทัย จะเป็นผู้รับซื้อผลผลิตพืชผัก ผลไม้ อาหารปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ของผู้ประกอบการ ในรูปของวิสาหกิจชุมชน ดำเนินการด้านการตลาดขายส่งต่อสถานพยาบาล โรงพยาบาลทุกแห่งในจังหวัดสุโขทัย 

“นับเป็นอีกก้าวหนึ่งของความร่วมมืออย่างเป็นระบบครบวงจร ตนเชื่อมั่นว่าจะสร้างความมั่นใจให้กับผู้ประกอบการ ผู้ผลิต ผู้บริโภค อย่างดียิ่ง จึงถือเป็นก้าวสำคัญของวิสาหกิจเพื่อสังคม ที่จังหวัดสุโขทัยจะเป็นต้นแบบในระดับประเทศได้ต่อไป”

แสดงความเห็น