“สมศักดิ์” ประชุมพยาบาล 1,200 คน หวังยกระดับคุณภาพ-สวัสดิการให้ดีขึ้นสร้างขวัญกำลังใจ 

“สมศักดิ์” ประชุมพยาบาล 1,200 คน ชี้เป็นบุคลากรสำคัญด้านสุขภาพปชช. หวังยกระดับคุณภาพ-สวัสดิการให้ดีขึ้นสร้างขวัญกำลังใจ พร้อมพัฒนา อสม.เป็นผู้ช่วย แนะตามเทคโนโลยีให้ทันนำมาเป็นเครื่องมือช่วยงาน

ที่ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทารา ไลฟ์ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ มีการประชุมวิชาการ “ก้าวสู่ทศวรรษที่4 สภาการพยาบาล : บริการพยาบาลนิยามใหม่เพื่อคนไทยสุขภาพดี” โดยมี นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สาธารณสุข เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข รศ.ดร.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ นายกสภาการพยาบาล นายกิตติกร โล่ห์สุนทร เลขานุการรมว.สาธารณสุข ผู้บริหารและพยาบาลวิชาชีพ 1,200 คนเข้าร่วมงาน

นายสมศักดิ์ กล่าวปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “พยาบาลไทย : กุญแจขับเคลื่อนความเป็นธรรมด้านสุขภาพ”ว่า ความเป็นธรรมด้านสุขภาพเป็นประเด็นสำคัญซึ่งถูกกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ ซึ่งรัฐบาลปัจจุบันให้ความสำคัญและมีนโยบายการยกระดับหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ ยกระดับ 30 บาทรักษาทุกโรค ให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม เข้ารับบริการสาธารณสุขได้ทุกที่ทั่วประเทศ ผ่านบัตรประชาชนใบเดียว ซึ่งเป็นเรื่องที่ท้าทายเป็นอย่างยิ่งแตเชื่อมั่นว่าพวกเราสามารถทำได้ 

นายสมศักดิ์ กล่าวว่า วันนี้มีเทคโนโลยีใหม่ๆที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว จะช่วยลดเวลาการทำงานหรือภาระงานของบุคลากรได้ ซึ่งบุคลากรทางการแพทย์ต้องเรียนรู้และปรับตัวเพื่อทำงานร่วมกับเทคโนโลยี สามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสม ให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง ตนเชื่อว่าไม่มีเทคโนโลยีใดที่สามารถดูแลคนไข้แทนพยาบาลได้อย่างสมบูรณ์ แต่เทคโนโลยีจะมีส่วนช่วยทำให้การทำงานของพยาบาลมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้มีคาดการณ์ว่าในปี 2577 เราจะมีประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปถึง 28% ของประชากรทั้งหมด จะส่งผลกระทบต่อระบบสุขภาพด้วย ซึ่งรัฐบาลต้องลงทุนเพื่อดูแลสุขภาพประชาชน ทั้งการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคฟื้นฟูสุขภาพและรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วย

“ผมเชื่อมั่นว่าบุคลากรทางการแพทย์มีศักยภาพสามารถเอาชนะความท้าทายต่าง ๆ และดำเนินการให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายของรัฐบาล สร้างความเป็นธรรมด้านสุขภาพได้ พยาบาลกระจายตัวในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ อยู่ใกล้ชิดประชาชน มีบทบาทอย่างมากในการเป็นที่พึ่ง เป็นกำลังหลักที่สำคัญในระบบบริการสุขภาพของประเทศ เห็นได้จากการต่อสู้กับโควิด-19 ผมทราบว่าประเทศของเรายังขาดแคลนพยาบาลอยู่มาก ทำให้พยาบาลต้องเสียสละและทำงานหนัก ผมได้มอบนโยบายให้กระทรวงสาธารณสุขเร่งรัดยกระดับ อสม.มาช่วยงาน ดูแลสวัสดิภาพ ค่าตอบแทนที่เป็นธรรม รวมถึงการดูแลคุณภาพชีวิต และสร้างขวัญกำลังใจ ซึ่งสภาการพยาบาลในฐานะองค์กรวิชาชีพ ก็จะได้เข้ามามีส่วนร่วม ในการแก้ไขปัญหาร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขด้วย” นายสมศักดิ์ กล่าว

แสดงความเห็น