“สมศักดิ์” ร่วมเปิดโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทาง เฉลิมพระเกียรติฯ เผย ช่วยรักษาคนได้แล้วกว่า 1 แสนราย

“สมศักดิ์” ร่วมเปิดโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 9 จ.อยุธยา เผย ช่วยประชาชน เข้าถึงการรักษา 10,000 คน โชว์ ที่ผ่านมา ช่วยรักษาได้แล้วกว่า 1 แสนราย

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี และประธานมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ เป็นประธานเปิดโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 9 ประจำปี 2567 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมี นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และสภานายกพิเศษแพทยสภา ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า พล.อ.ท. นพ.อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ คณะกรรมการการจัดงานแพทย์อาสาฯ คณะกรรมการมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ คณะนักศึกษาหลักสูตร ปธพ.X , ปธพ.1-10 ,ปนพ.1 คณะผู้บริหาร และส่วนราชการในพื้นที่ เข้าร่วม ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โดยศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม กล่าวว่า มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ ได้รับพระบรมราชานุญาตให้ใช้ชื่อโครงการฯ และดำเนินการโดยนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ ภายใต้หลักการนำหมอไปหาคนไข้ เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการรักษาและลดภาระของผู้ป่วยในการเดินทาง ตลอดจนนำองค์ความรู้ไปถ่ายทอดให้กับแพทย์ต่างจังหวัด พร้อมทั้งนำเครื่องมือทางการแพทย์ระดับสูงลงพื้นที่ขาดแคลน ช่วยในการวินิจฉัย ตรวจรักษาและคัดกรองโรค เชื่อมโยงประสานความช่วยเหลือแบบเครือข่าย สนับสนุนความเป็นจิตอาสาขององค์กรภาครัฐ เอกชน และประชาชน ด้วยการทำงานแบบธรรมาภิบาล ที่เน้นการมีส่วนร่วม

ขณะที่ นายสมศักดิ์ กล่าวว่า โครงการหน่วยแพทย์อาสาฯ เป็นการจัดหน่วยแพทย์ขนาดใหญ่ระดับประเทศ จากการบูรณาการโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และเครือข่ายระบบสาธารณสุข แสดงถึงการรวมใจ รวมพลังและความสามัคคี โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์สูงสุดของหลักสูตร โดยที่ผ่านมาให้การรักษาแล้วราว 100,000 ราย สำหรับครั้งที่ 9 นี้ จัดขึ้นที่ ที่ รพ.พระนครศรีอยุธยา และรร.อยุธยาวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 17-19 พ.ค.2567 ให้บริการ 30 คลินิกโรคเฉพาะทาง อาทิ คัดกรองมะเร็ง, ผ่าตัดต้อกระจก, แขนขาเทียม, รถเข็นพระราชทาน, ตรวจสุขภาพพระสงฆ์, ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Echocardiogram) โดยแพทย์อาสากว่า 200 คน จิตอาสากว่า 2,000 คน พร้อมอุปกรณ์การแพทย์มูลค่ากว่า 100 ล้านบาท ช่วยให้ประชาชนและพระสงฆ์ กว่า 10,000 ราย เข้าถึงการรักษา สอดคล้องกับโครงการพาหมอไปหาประชาชนฯ ของกระทรวงสาธารณสุข ที่ดำเนินการแล้ว 62 ครั้ง ในพื้นที่ 56 จังหวัด ให้บริการประชาชนแล้วกว่า 570,000 ราย รวมถึงนโยบาย “30 บาท รักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว” ของรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขที่มุ่งเน้นให้พี่น้องประชาชนได้รับความสะดวก ไม่ต้องลำบากเดินทางไกลเข้าไปรักษาในเมือง และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายได้อีกทางหนึ่ง

แสดงความเห็น