“สมศักดิ์” เล็ง ให้ อปท.มีภารกิจช่วยป้องกันไฟป่า-สัตว์ป่าทำร้ายคน จ่อลงนามเอ็มโอยูทุกหน่วยงาน 

“รองนายกฯสมศักดิ์” ประชุมกรรมการกระจายอำนาจให้ท้องถิ่น เล็ง ให้ อปท.มีภารกิจช่วยป้องกันไฟป่า-สัตว์ป่าทำร้ายคน จ่อลงนามเอ็มโอยูทุกหน่วยงาน หวังแก้ปัญหาเป็นรูปธรรม พร้อมเร่งรัดแผนกระจายอำนาจ ฉบับที่ 3 หลังของเดิมหมดอายุมา 12 ปีแล้ว ชี้ มีความสำคัญ-กำหนดการถ่ายโอนชัดเจน สั่ง หน่วยงานทบทวนภายใน 2 สัปดาห์ หลังแผนไม่ทันสมัย 

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ก.ก.ถ.) โดยมี นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายมานะศักดิ์ จันทร์ประสงค์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาศ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นายอนุ แย้มแสง ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และคณะกรรมการ เข้าร่วม ที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 

โดยนายสมศักดิ์ เปิดเผยว่า ที่ประชุม ก.ก.ถ.ได้มีการพิจารณาการจัดทำประกาศ เรื่องการกำหนดกิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นให้เป็นหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่า ซึ่งที่ประชุมได้มีการหารือถึงการกำหนดภารกิจป้องกันและควบคุมไฟป่าให้แก่ อปท. ในพื้นที่นำร่องจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี อปท.จำนวน 19 แห่ง เพื่อให้ อปท.มีหน้าที่และอำนาจในการป้องกันและควบคุมไฟป่า ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ภายในเขตความรับผิดชอบของ อปท. โดยดำเนินการร่วมกับ กรมอุทยานฯ ซึ่งจะทำให้ท้องถิ่น สามารถเข้าไปช่วยป้องกันไฟป่าได้ โดยจะมีการลงนามความร่วมมือทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย เพื่อจะได้เดินหน้าแก้ปัญหาไฟป่าอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 

“ที่ประชุมยังได้มีการหารือถึงด้านการแก้ไขปัญหาสัตว์ป่า ที่ก่อให้เกิดผลกระทบหรือสร้างความเดือดร้อนต่อประชาชน เพราะปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ และทวีความรุนแรงมากขึ้น เช่น ประชากรช้าง ในปี 2534 มีจำนวน 1,975 ตัว แต่ในปี 2566 มีจำนวนเพิ่มเป็น 4,422 ตัว ซึ่งเมื่อมีจำนวนมากขึ้น ก็อาจส่งผลกระทบมากขึ้นเช่นกัน ดังนั้น จึงหารือให้ อปท.มีหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาสัตว์ป่าที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อน เพื่อป้องกันภัยอันตรายแก่ประชาชน ภายในเขตความรับผิดชอบของ อปท.” รองนายกรัฐมนตรี กล่าว 

โดยภายหลังการประชุม นายสมศักดิ์ ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนว่า การประชุม ก.ก.ถ.วันนี้ ได้มีการหารือภารกิจที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ต้องเข้าไปสนับสนุนภารกิจหน่วยงานอื่น เช่น ไฟป่า ปัญหาสัตว์ป่า พื้นที่ชุ่มน้ำ ซึ่งได้มีการหารือกันว่า อยากให้ อปท.เข้าไปมีส่วนร่วมทำให้สมบูรณ์ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน โดยจะให้มีการช่วยกันบูรณาการ จึงมีการเตรียมลงนามเอ็มโอยูหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่วนแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 3 ของเดิมได้หมดอายุมา 12 ปีแล้ว ซึ่งมาถึงรัฐบาลนี้ ตนก็เร่งรัดมาพูดคุยกัน โดยส่วนใหญ่ ยังเห็นว่า เป็นแผนที่ไม่ทันสมัย เพราะร่างไว้หลายปีแล้ว จึงให้หน่วยงานต่างๆไปทบทวนร่างของแผนฉบับที่ 3 ภายใน 2 สัปดาห์ ก่อนจะนำมาพิจารณาในที่ประชุม ก.ก.ถ.ต่อไป เพราะแผนฉบับที่ 3 ถือว่า มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากจะมีการกำหนดภารกิจถ่ายโอนจากส่วนราชการอย่างชัดเจน

แสดงความเห็น