“สมศักดิ์” ย้ำ รบ.ให้ความสำคัญเรื่องน้ำทั้งอุปโภค-บริโภค กำชับ สทนช.เร่งลงพื้นที่เสี่ยงขาดน้ำคุณภาพ 

“รองนายกฯสมศักดิ์” เปิดอบรมการจัดการน้ำ ย้ำ รัฐบาลให้ความสำคัญเรื่องน้ำทั้งอุปโภค-บริโภค จึงกำชับ สทนช.เร่งลงพื้นที่เสี่ยงขาดน้ำคุณภาพ หวั่น กระทบการผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน เสนอไอเดียถ่ายโอนประปาหมู่บ้าน ให้กองทุนหมู่บ้านดูแล หลังหลายท้องถิ่นขาดงบดูแล

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการ “การจัดการน้ำและคุณภาพเพื่ออุปโภคบริโภคของชุมชน” ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ไปยังหอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดยมี นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) และผู้เข้าอบรมกว่า 150 เข้าร่วม 

โดยนายสมศักดิ์ กล่าวว่า รัฐบาลโดยการนำของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญในเรื่องของน้ำ ทั้งการอุปโภคและบริโภคเป็นอย่างมาก ซึ่งจากที่ท่านนายกรัฐมนตรี และตน ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ และร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับรายงานจาก สทนช. ถึงการบูรการของทุกหน่วยงาน ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง ตนจึงได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการป้องกันการขาดแคลนน้ำที่มีคุณภาพ ที่อาจเกิดผลกระทบกับประชาชนในทุกพื้นที่ เพราะแหล่งน้ำดิบถือเป็นปัจจัยสำคัญในการผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน โดย สทนช. ก็ได้เร่งแก้ปัญหาโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงของภาคอีสาน ทั้งจังหวัดร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม รวมถึงกาฬสินธุ์ 

นายสมศักดิ์ กล่าวอีกว่า กลไกสำคัญในการแก้ปัญหาเชิงรุก จึงต้องเสริมองค์ความรู้และศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกับผู้นำชุมชน ในการจัดการน้ำ และคุณภาพน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค รวมถึงการผลิตน้ำประปาสำหรับชุมชน จึงเป็นที่มาของการอบรมเชิงปฏิบัติการในพื้นที่นำร่องของผู้เข้าร่วมอบรมในวันนี้ โดยผู้ร่วมอบรมในวันนี้ จำนวน 150 คน ที่มาจากหลายภาคส่วน ทั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ดูแลระบบประปาหมู่บ้าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านการวิเคราะห์คุณภาพน้ำและแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพระบบน้ำประปาหมู่บ้าน

“การร่วมอบรมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น จะเป็นส่วนสำคัญในการแก้ปัญหาด้านน้ำอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น พร้อมช่วยเสริมกับมาตรการเชิงรุกของ สทนช.ในการจัดทำแผนขับเคลื่อนน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภค โดยจะช่วยทำให้หลายชุมชนในภาคอีสานแก้ปัญหาคุณภาพน้ำประปาต่ำกว่ามาตรฐานได้ เนื่องจากที่ผ่านมาระบบน้ำประปาหมู่บ้าน ประสบปัญหาแหล่งน้ำดิบมีคุณภาพต่ำ และขาดงบประมาณในการซ่อมบำรุง ผมจึงเคยได้มีโอกาสเสนอความคิดในการแก้ปัญหาด้วยการถ่ายโอนระบบน้ำประปาหมู่บ้าน จากท้องถิ่น ไปยังสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่มีงบประมาณเพียงพอในการดูแลระบบน้ำประปาหมู่บ้าน จึงมองว่าจะช่วยให้ประชาชนมีน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างยั่งยืนได้” รองนายกรัฐมนตรี กล่าว 

แสดงความเห็น