“สมศักดิ์” ขอ ทุกฝ่ายร่วมใจ เดินหน้าพิจารณางบ 67 หลังงบล่าช้า กระทบการพัฒนาประเทศ  

“รองนายกฯสมศักดิ์” ขอ ทุกฝ่ายร่วมแรงร่วมใจ เดินหน้าพิจารณางบประมาณ 67 หลังขณะนี้งบล่าช้า กระทบการพัฒนาประเทศ  มั่นใจ รัฐบาล ตอบได้ทุกประเด็น แย้ม ปีใหม่นี้ มีอีกหลายโครงการ ส่งเสริมให้ประชาชน มีรายได้เพิ่ม

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 ตนเชื่อว่า รัฐบาล จะสามารถชี้แจงได้ทุกประเด็น และทุกข้อสงสัย โดยไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วง เพราะทุกอย่างเดินหน้าด้วยเหตุผล และความถูกต้อง รวมถึงรัฐบาล มีความตั้งใจที่จะเดินหน้าขับเคลื่อนงานเพื่อประชาชน โดยเฉพาะการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน ซึ่งที่ผ่านมา รัฐบาล ก็มีความรัดกุมในการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนอยู่แล้ว

“ขณะนี้ งบประมาณปี 67 ได้เกิดความล่าช้า ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ และช่วยเหลือประชาชน รวมถึงภาคเอกชน ก็ยังมีความกังวลว่า ความล่าช้าของงบประมาณ อาจกระทบต่อการนำงบประมาณ ไปกระตุ้นเศรษฐกิจ ดังนั้น ผมมองว่า การพิจารณางบประมาณ ปี 67 ทุกฝ่ายควรช่วยกันเดินหน้า เพื่อให้งบประมาณ สามารถนำมาขับเคลื่อนงานได้เร็ว ทันต่อความต้องการของพี่น้องประชาชน” รองนายกรัฐมนตรี กล่าว 

นายสมศักดิ์ กล่าวอีกว่า การอภิปรายงบประมาณ ปี 67 ตนขอให้เกิดความราบรื่น และช่วยกันรักษาเวลา เพื่อทำให้การพิจารณางบประมาณเกิดความสำเร็จ และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุด ซึ่งทุกฝ่ายก็ทราบดีว่า ขณะนี้งบประมาณเกิดความล่าช้าแล้ว ตนจึงอยากให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ร่วมแรงร่วมใจกันพิจารณาให้อยู่ในกรอบเวลา เพื่องบประมาณ จะได้สามารถนำไปกระตุ้นเศรษฐกิจ ยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนได้ทันต่อความเดือดร้อน โดยขอยืนยันว่า รัฐบาล ไม่ได้นิ่งนอนใจ ซึ่งในปีใหม่นี้ ก็กำลังพิจารณาอีกหลายโครงการสำคัญ เพื่อส่งเสริมให้พี่น้องประชาชน มีรายได้เพิ่มมากขึ้น

แสดงความเห็น