“สมศักดิ์” ยันหากขายกัญชาที่มีสาร THC เกิน 0.2 สามารถจับกุมได้ทันที  

ที่ทำเนียบ  นายสมศักดิ์  เทพสุทิน  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  กล่าวถึงการตั้งโต๊ะขายกัญชาสามารถทำได้หรือไม่  ว่า คำถามที่ต้องตอบยาวมาก ซึ่งตามกฎหมาย อะไรก็ตามที่มีค่า THC เกิน 0.2 มันคือยาเสพติด  ซึ่งในกฎหมายกัญชาได้เขียนระบุไว้ชัดเจนว่า ถ้าสาร THC ไม่เกิน 0.2 สามารถใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้ โดยในรายละเอียดกระทรวงสาธารณสุขต้องชี้แจงให้สาธารณชนได้รับทราบ  แต่ในส่วนของ ป.ป.ส. ยึดตามกฎหมายยาเสพติด หากพบมีสาร THC เกิน 0.2 สามารถจับกุมได้  โดยจะใช้เครื่องวัดค่า THC   ซึ่งจากการคุยกับนายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณะสุข บอกว่ามีชุดทดสอบสารกัญชา  ต้องตามดูว่าชุดอันนั้นคืออะไร ตรงไหน 

แสดงความเห็น