ศบค.เห็นชอบยกเลิก ‘Test & Go’ เปลี่ยนลงทะเบียนผ่านระบบ ‘ Thailand Pass’

ศบค.เห็นชอบยกเลิก ‘Test & Go’ เปลี่ยนลงทะเบียนผ่านระบบ ‘ Thailand Pass’  วัคซีนครบไม่ต้องตรวจเมื่อมาถึง เริ่ม 1 พ.ค.นี้

นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือศบค. แถลงผลการประชุมศบค.ชุดใหญ่ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม เป็นประธาน ว่า ที่ประชุมศบค.เห็นชอบการปรับมาตรการป้องกันโรคสำหรับการเดินทางเข้าราชอาณาจักร โดยในเดือน ม.ค.-เม.ย.2565 พบว่า นักท่องเที่ยวต่างชาติมาท่องเที่ยวประเทศไทยรวม 646,813 คน ดังนั้นจึงเห็นชอบยกเลิกระบบ Test & Go  เปลี่ยนเป็นระบบการลงทะเบียน สำหรับผู้ได้รับวัคซีนครบเกณฑ์ ผ่านระบบ Thailand Pass เพื่อแสดงหลักฐานวัคซีน และประกันภัย ส่วนผู้ไม่ได้รับวัคซีน หรือได้รับไม่ครบตามเกณฑ์ ลงทะเบียนผ่านระบบ Thailand Pass เพื่อแสดงหลักฐานการจอง ห้องพัก (AQ) และประกันภัย ซึ่งต้องมีวงเงินประกันภัย หรือประกันในรูปแบบอื่น ๆ จำนวน 10,000 เหรียญสหรัฐ โดยสำหรับผู้ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ยกเลิกการตรวจเมื่อมาถึงตรวจ Self-ATK ระหว่างพำนัก หากพบเชื้อให้เข้าสู่กระบวนการตามประกันภัย หรือตาม ความรับผิดชอบส่วนบุคคล และหากพบว่า ติดเชื้อให้กักตัว 5 วัน  และสังเกตอาการ 5 วัน ตรวจ ATK  5 วัน และ 10 วันหลังสัมผัสผู้ติดเชื้อ ส่วนผู้ไม่ได้รับวัคซีนหรือไม่ได้ครบตามเกณฑ์ สามารถยื่นหลักฐานผลตรวจ RT-PCR เป็นลบ ไม่เกิน 72 ชั่วโมง ก่อนเดินทางถึงประเทศไทย และลงทะเบียนแสดงหลักฐานดังกล่าวในระบบ Thailand Pass ก็จะสามารถเดินทางเข้าราชอาณาจักรได้ เช่นเดียวกับผู้เดินทางที่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวอีกว่า ที่ประชุมศบค.เห็นชอบการปรับมาตรการป้องกันโรคสำหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรผ่านช่องทางทางบก (เฉพาะ ผ่านแดนถาวร) โดยผู้มีสัญชาติไทย และฉีดวัคซีนครบต้องมีใบรับรองในการเดินทางเข้าราชอาณาจักร  โดยไม่ต้องกักตัว หากติดเชื้อโควิด-19 รับการรักษาตามสิทธิ์ ส่วนผู้ที่ฉีดวัคซีนไม่ครบ จะต้องมีใบรับรองในการเดินทางเข้าราชอาณาจักรไทย กักตัว 5 วัน หากติดเชื้อโควิด-19 รักษาตามสิทธิ์  ทั้งนี้ ส่วนผู้ไม่มีสัญชาติไทย ผู้เดินทางแบบระยะยาวพำนักอยู่ในไทยมากกว่า 3 วันไม่ต้องกักตัว ส่วนผู้ที่ฉีดวัคซีนไม่ครบกักตัว 5 วัน ทั้งนี้ เริ่ม 1 พ.ค.นี้ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดจะต้องเห็นชอบพิจารณา

แสดงความเห็น