คุมประพฤติประเดิมสงกรานต์วันแรก 459 คดี นนทบุรี เมาแล้วขับมากสุด 55 คดี

นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวว่า สถิติคดีที่ศาลสั่งคุมความประพฤติ วันแรกของการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2565 มีคดีทั้งสิ้น 459 คดี จำแนกเป็น คดีขับรถขณะเมาสุรา 328 คดี คิดเป็นร้อยละ 71.46 คดีขับรถประมาท 8 คดี คิดเป็นร้อยละ 1.74 และคดีขับเสพ 123 คดี คิดเป็นร้อยละ 26.8 จังหวัดที่มีสถิติคดีขับรถขณะเมาสุราสูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ นนทบุรี 55 คดี อุบลราชธานี 47 คดี และพระนครศรีอยุธยา 44 คดี

อธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้กระทำผิดคดีขับรถขณะเมาสุรา กรมคุมประพฤติจะดำเนินการคัดกรองตามแบบประเมินพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หากพบว่ามีความเสี่ยงสูงจากการติดสุราจะส่งบำบัดรักษาตามสถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข นอกจากนี้ ยังได้จัดกิจกรรมสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการประชาชน ณ จุดบริการประชาชน ด่านตรวจค้น และด่านชุมชน จำนวน 25 จุด โดยมีอาสาสมัครคุมประพฤติ เครือข่ายยุติธรรมชุมชน ผู้ถูกคุมความประพฤติ ประชาชน และภาคีเครือข่าย จำนวนทั้งสิ้น 803 คนเข้าร่วมกิจกรรม พร้อมทั้งจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ “เมาขับ จับติด EM” และทำงานบริการสังคมตามจุดเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน เช่น การทำความสะอาดป้ายจราจรและท้องถนน การตัดแต่งกิ่งไม้เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ รวมทั้งขอให้ประชาชนเดินทางปลอดภัย และปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน โควิด-19 อย่างเคร่งครัด

แสดงความเห็น