รมว.ยุติธรรม เผย ผลสำรวจความเห็นประชาชน หนุน จัดตั้งศูนย์ JSOC-ใช้กำไลอีเอ็ม

รมว.ยุติธรรม เผย ผลสำรวจความเห็นประชาชน หนุน จัดตั้งศูนย์ JSOC-ใช้กำไลอีเอ็ม -​เฝ้าระวังกลุ่มนักโทษคดีรุนแรง จี้ กรมคุมประพฤติ เร่งประชาสัมพันธ์-ขับเคลื่อนตามข้อเสนอประชาชน ชี้ ยุติธรรมยุคใหม่ พึ่งพิงได้

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวถึงความคืบหน้าการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการเฝ้าระวังการกระทำผิดซ้ำในชุมชน เพื่อป้องกันปัญหาอาชญากรรม และยาเสพติด ว่า กรมคุมประพฤติ ได้รายงานการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน จากกลุ่มเป้าหมาย 4,027 ราย ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง 449 ราย นักวิชาการ 80 ราย อาสาสมัครในพื้นที่ 448 ราย สื่อมวลชน 41 ราย ประชาชนทั่วไป 3,009 ราย เพื่อเป็นข้อมูลช่วยพัฒนาระบบ การเฝ้าระวังการกระทำผิดซ้ำ

นายสมศักดิ์ กล่าวต่อว่า จากผลการสำรวจ พบว่า ประชาชน เห็นด้วยในการจัดตั้งศูนย์ JSOC ถึง 70.92 และสนับสนุนให้ใช้เครื่องมือ EM ในการคุมประพฤติ  65.04 พร้อมเห็นว่า การคุมประพฤติควรเข้มข้นกับกลุ่มนักโทษคดีรุนแรง  67.17% นอกจากนี้ เสนอให้มีการบูรณาการร่วมกันเฝ้าระวังกลุ่มนักโทษคดีรุนแรง 64.52%

“ประชาชน ยังได้มีข้อเสนอแนะ ให้กระทรวงยุติธรรม เร่งผลักดันกฎหมาย เพื่อให้เกิดการบังคับใช้ พร้อมศึกษา วิจัย และนำเทคโนโลยีมาช่วยเฝ้าระวังติดตามกลุ่มนักโทษคดีรุนแรง เช่น กำไล EM  กล้อง CCTV และส่งเสริมการสร้างการรับรู้และความเข้าใจในชุมชน นอกจากนี้ ยังอยากให้ ภาคประชาชน หรือ ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการให้โอกาสผู้พ้นโทษ เพื่อลดการกระทำผิดซ้ำ เช่น สร้างงาน สร้างอาชีพ” นายสมศักดิ์ กล่าว

นายสมศักดิ์ กล่าวต่อว่า ความคิดเห็นของประชาชนเป็นประโยชน์อย่างมาก เพื่อให้กรมคุมประพฤติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถขับเคลื่อนพัฒนาได้ถูกทาง ดังนั้น เมื่อรับฟังความคิดเห็นมาแล้ว ตนก็อยากให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งประชาสัมพันธ์ และขับเคลื่อนตามความต้องการของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้ประชาชนเข้าถึง และมั่นใจได้ว่า กระทรวงยุติธรรม ยุคใหม่ เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่ประชาชนพึ่งพิงได้ พร้อมขอฝากว่า อะไรที่ประชาชน ยังไม่เข้าใจ ก็ขอให้เร่งอธิบายอย่างเร่งด่วน เพื่อให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจในความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

แสดงความเห็น