กมธ.กยศ. มีมติยกเลิกเก็บค่าปรับดอกเบี้ยผู้กู้เรียน ชี้ เป็นหน้าที่รบ.ที่ทุกคนต้องได้โอกาสการศึกษา

นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม ส.ส.ลพบุรี พรรคเพื่อไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร แถลงข่าวถึง ผลการประชุมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในร่าง พ.ร.บ. เกี่ยวกับการบังคับใช้คดีต่อลูกหนี้ กยศ. โดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าประชุมหารือด้วย

นายอุบลศักดิ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้มีจำนวนลูกหนี้กว่า 2 ล้านคน มีเงินค้างในระบบกว่า 40% ที่ประชุม กมธ. มีความเห็นว่าบุคคลที่เรียนจบแล้ว แต่หาที่สมัครงานไม่ได้ หรือมีรายได้น้อย จนเป็นเหตุให้ถูกฟ้องร้อง เห็นควรให้ยกเลิกค่าปรับดอกเบี้ยของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน เนื่องจากที่ผ่านมาผู้ค้ำประกันมักเป็นอาจารย์ ข้าราชการประจำ ซึ่งโดนฟ้องร้องไปด้วย ทั้งนี้ กมธ.เห็นว่าเป็นหน้าที่ของรัฐบาล ที่ต้องดูแลทุกคนอย่างเสมอภาค หลายคนไม่มีโอกาสได้รับการศึกษา เนื่องจากค่าครองชีพสูง จึงไม่ควรต้องมาแบกรับภาระ และถูกฟ้องร้องดำเนินคดีด้วยหนี้ กยศ.อีก และที่ผ่านมาหลายคนเกิดความเครียดจนถึงขั้นฆ่าตัวตาย รัฐบาลจึงต้องมีส่วนรับผิดชอบ

นายอุบลศักดิ์ กล่าวอีกว่า กมธ. จะเร่งประชุมให้เสร็จก่อนวันที่ 22 พฤษภาคม เพื่อนำร่าง พ.ร.บ.นี้เข้าสู่ที่ประชุมสภาต่อไป

แสดงความเห็น