รมว.ยธ. นั่งหัวโต๊ะถกคณะทำงานร่างกม.นิรโทษกรรมให้ชาวบ้านคดีความเสียหายจากนโยบายรัฐ

รมว.ยุติธรรม นั่งหัวโต๊ะถกคณะทำงานร่างกฎหมายนิรโทษกรรมให้ชาวบ้านคดีความเสียหายจากนโยบายรัฐ เร่งเขียนให้เร็วรายงานความคืบหน้าทุก 2 สัปดาห์ ทำแบบกว้างหวังช่วยประชาชนกว่า 80,000 ราย

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า ตนได้เป็นประธานการประชุมคณะทำงานร่างกฎหมายว่าด้วยการนิรโทษกรรมแก่ราษฎรซึ่งได้รับความเสียหายจากนโยบายของรัฐ โดยมีนายประสาน หวังรัตนปราณี ผู้ช่วยรมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายวัลลภ นาคบัว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ผู้แทนขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม และคณะทำงานส่วนต่างๆ ร่วมประชุม ซึ่งการประชุมครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรก อาจจะช้าไป แต่เราจะเร่งทำให้ทันเวลาช่วยเหลือผู้คนที่ลำบาก เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม โดยที่ประชุมได้นำคดีที่เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้าสู่การพิจารณา 28 กรณี ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการบุกรุกป่า โดยมีเรื่องที่อยู่ในชั้นพนักงานสอบสวน 3 เรื่อง ชั้นอัยการ 4 เรื่อง อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล 7 เรื่อง ศาลพิจารณาสิ้นสุดแล้ว 10 เรื่อง อยู่ระหว่างบังคับคดี 3 เรื่อง และงดบังคับคดี 1 เรื่อง

นายสมศักดิ์ กล่าวว่า ที่ประชุมได้มีมติให้ร่างกฎหมายนิรโทษกรรมให้กับคดีเหล่านี้ในแบบกว้าง เพราะจะสามารถช่วยคนได้มากถึง 80,000 ราย เพราะไหนๆเราจะทำกฎหมายแล้วต้องเปิดกว้างเพื่อช่วยเหลือประชาชนทั้งประเทศ ซึ่งที่ผ่านมาเคยมีการทำ พ.ร.บ.นิรโทษกรรมมาแล้ว 19 ฉบับ โดยจะนำข้อเสนอของภาคประชาชนมาพิจารณาประกอบไปด้วย เพื่อให้เกิดความครอบคลุมและรอบคอบมากที่สุดเพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวโยงกับกฎหมายหลายฉบับ โดยในระหว่างร่างกฎหมายนั้นเราต้องหาวิธีการช่วยเหลือประชาชนและชะลอการดำเนินคดีด้วย และตนได้ขอให้ที่ประชุมเร่งเขียนกฎหมายให้เร็วที่สุด และให้รายงานความคืบหน้าทุก 2 สัปดาห์ หากมีปัญหาตรงจุดใดจะได้หาทางแก้ไข

แสดงความเห็น