“สมศักดิ์” ไม่ติดใจประเด็น ส.ว. แก้ร่าง พ.ร.บ. กระท่อม 11 มาตรา ชี้ หากต้องตั้ง กมธ.2 สภาพร้อมร่วมวง

“สมศักดิ์” ไม่ติดใจประเด็น ส.ว. แก้ร่าง พ.ร.บ. กระท่อม 11 มาตรา ชี้หากต้องตั้ง กมธ.2 สภาพร้อมไปร่วมวงด้วย ให้กฎหมายผ่านราบรื่น ยันจะทำให้เสร็จในรัฐบาลนี้ให้เป็นกฎหมายของประชาชน

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวถึงการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.พืชกระท่อม พ.ศ. …. ว่า คณะกรรมาธิการวุฒิสภาได้พิจารณาเสร็จแล้ว มีการแก้ไข 11 มาตรา และเพิ่มอีก 1 มาตรา โดยมีการกำหนดมาตรการเพิ่มในการกำกับดูแลพืชกระท่อมในบางกรณี เช่น มาตรา 25 ว่าสถานที่ห้ามขายใบกระท่อม โดยได้เพิ่มเติมห้ามขายผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ มาตรา 34 กำหนดอัตราโทษเป็นสองเท่า กรณีขายใบกระท่อมให้ผู้มีอายุต่ำกว่า 18 ปี สตรีมีครรภ์ สตรีให้นมบุตร หรือขายในสถานที่ห้ามขาย โดยที่ประชุมวุฒิสภาได้มีมติเห็นชอบกับการแก้ไข และต้องส่งคืนให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาเห็นชอบ ซึ่งในประเด็นที่ ส.ว. มีการแก้ไขเพิ่มเติม ตนไม่ได้ติดใจ แต่หากสภาผู้แทนราษฎรเห็นแย้งก็ต้องตั้ง กรรมาธิการร่วมสองสภาเพื่อพิจารณา ซึ่งตนคงจะร่วมเป็น กมธ. ด้วย เพื่อร่างกฎหมายผ่านไปอย่างราบรื่น

นายสมศักดิ์ กล่าวอีกว่า ในส่วนของกรอบเวลาการพิจารณาของ กมธ.ร่วม ยังไม่แน่ชัด แต่ตนยืนยันว่าจะพิจารณาร่างกฎหมายนี้ให้ออกมาได้เร็วที่สุดภายในรัฐบาลชุดนี้ เพราะนี่คือกฎหมายที่เป็นประโยชน์ต่อชาวบ้าน และเป็นกฎหมายของประชาชนอย่างแท้จริง

แสดงความเห็น