“สัมฤทธิ์” วอน รมว.ทรัพยากร ปรับบทนิยามคำว่าป่าในพ.ร.บ.ป่าไม้ให้สอดคล้องสภาพความเป็นจริง

“สัมฤทธิ์” วอน รมว.ทรัพยากร ปรับบทนิยามคำว่าป่าในพ.ร.บ.ป่าไม้ให้สอดคล้องสภาพความเป็นจริง หลังกฤษฎีกาเคยเสนอแนะ ชี้ ทำให้มีปัญหาองค์กรปกครองท้องถิ่นพัฒนาพื้นที่ยาก

นายสัมฤทธิ์ แทนทรัพย์ ส.ส.ชัยภูมิ พรรคพลังประชารัฐ กล่าวว่า ตนขอฝากไปยัง รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอให้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเพิ่มเติมนิยามคำว่าป่า ตามพ.ร.บ.ป่าไม้ จากสาเหตุที่ พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ. 2484 ได้มีบทบัญญัติว่าป่า หมายความว่าที่ดินที่ยังไม่มีบุคคลได้มาตามกฎหมายที่ดิน เป็นสาเหตุให้คลอง เส้นทางและถนน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถูกตีความเป็นป่าตามกฎหมายฉบับนี้ ทำให้เกิดปัญหาในการก่อสร้าง การพัฒนาพื้นที่ และที่สำคัญการขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และการขอรับการสนับสนุนโครงการต่างๆของรัฐบาล จะต้องแนบใบอนุญาตให้ใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้ ซึ่งอยู่ในแบบฟอร์มการขอ เป็นเรื่องที่ยากลำบากอย่างยิ่ง และเรื่องนี้ ในปี 2558 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้เคยตอบข้อหารือของกระทรวงมหาดไทย และเสนอแนะให้รัฐบาลและกรมป่าไม้ได้เพิ่มเติมบทนิยามของคำว่าป่า ให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง และสอดคล้องกับสภาพพื้นที่โดยด่วน

“ผมจึงอยากขอให้ รมว.ทรัพยากรฯ ได้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถก่อสร้างพัฒนาพื้นที่ของเขาได้อย่างถูกต้องต่อไป” นายสัมฤทธิ์ กล่าว

แสดงความเห็น