“สมศักดิ์” ส่งศูนย์ JSOC มอบความสุขพร้อมเป็นของขวัญปีใหม่ 2565 ให้ ปชช.

“สมศักดิ์” ส่งศูนย์ JSOC มอบความสุขพร้อมเป็นของขวัญปีใหม่ 2565 ให้ ปชช. ยันการเข้าถึงความช่วยเหลือจะช่วยคนผิดคดีร้ายแรงไม่หวนกลับไปทำผิดซ้ำ พร้อมเปลี่ยนสังคมจากรู้สึกหวั่นใจเป็นอุ่นใจได้แน่นอน

นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ เปิดเผยว่า นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ขอส่งความสุขและมอบของขวัญปีใหม่ 2565 ให้พี่น้องประชาชนสำหรับหลักประกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากผู้พ้นโทษในคดีอุกฉกรรจ์ โดยการจัดตั้ง ศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชน (Justice Safety Observation Ad hoc Center: JSOC) หรือ ศูนย์ JSOC ขึ้นเพื่อเฝ้าระวังผู้พ้นโทษด้วยกัน 8 กลุ่ม คือ ฆ่าหรือข่มขืนเด็ก , ฆ่าข่มขืน , ฆาตกรต่อเนื่อง , ฆาตกรโรคจิต , สังหารหมู่ , ชิงทรัพย์หรือปล้นทรัพย์โดยการฆ่า , เรียกค่าไถ่ และนักค้ายาเสพติดรายสำคัญ โดยศูนย์ JSOC จะทำงานครอบคลุมทั้ง 3 มิติ ได้แก่ มิติการเฝ้าระวังเพื่อไม่ให้กลับไปกระทำผิดซ้ำซึ่งเราจะช่วยเหลือดูแลอย่างเหมาะสมเพื่อให้พวกเขาสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับสังคมได้ตามปกติ , มิติด้านข้อมูล คือ การเป็นศูนย์สำหรับการบริหารจัดการข้อมูลของผู้กระทำผิดอุกฉกรรจ์สำหรับการติดตามเฝ้าระวัง เพื่อใช้ในการวางแผนแก้ไขปัญหา และมิติการในการบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานในกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นายวิตถวัลย์ เผยอีกว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ต้องการสร้างหลักประกันความปลอดภัยให้กับสังคมในระยะยาวจึงเร่งผลักดันร่างพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำของผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. …. ซึ่งคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการและอยู่ในขั้นตอนของคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา ซึ่งคาดว่าจะสามารถบังคับใช้ได้ในปีใหม่ พ.ศ. 2565 นี้ ส่วนผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของผู้กระทำผิดที่พ้นโทษคดีสะเทือนขวัญที่ศูนย์ JSOC ได้ติดตามเฝ้าระวังพบว่าไม่หวนกลับไปทำผิดซ้ำอีก และที่สำคัญยังมีอาชีพเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้แล้ว

“ยืนยันว่า ศูนย์ JSOC ไม่ได้ทำหน้าที่แค่เฝ้าระวัง แต่ยังเข้าไปช่วยเหลือและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ผู้พ้นโทษสามารถยืนหยัดอยู่ในสังคมได้อย่างยั่งยืนแม้จะเป็นความผิดในคดีร้ายแรง ส่วนประชาชนนั้นก็อยากให้มั่นใจได้ว่าการทำงานของศูนย์ JSOC จะช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงและมุมมองอย่างเป็นรูปธรรมต่อผู้กระทำผิด คือ เปลี่ยนจากความรู้สึกหวั่นใจให้เป็นความอุ่นใจ ตามที่ศูนย์ JSOC มอบเป็นของขวัญปีใหม่ 2565”  อธิบดีกรมคุมประพฤติ ระบุ

แสดงความเห็น