ศักดิ์สยาม จัดหนัก ส่งความสุขให้ประชาชนในการเดินทางในช่วงปีใหม่ 2565

ศักดิ์สยาม จัดหนัก ส่งความสุขให้ประชาชน ในช่วงปีใหม่ 2565 ให้ กระทรวงคมนาคม มอบของขวัญเป็นความสุขในการเดินทาง ทั้ง ลดรายจ่ายให้ประชาชน ทั้งเดินทางฟรี ลดราคา มอบของขวัญ จัดแสดงแสงสีตลอดทั้งปี จัดทัศนียภาพเส้นทางคมนาคมสวยงามตลอดทั้งปี2565

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่ากระทรวงคมนาคม ได้เสนอคณะรัฐมนตรี มอบของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน ดังเช่นทุกปีที่ผ่านมา โดยได้พิจารณาเสนอแผนงาน โครงการ กิจกรรม ที่สามารถดำเนินการให้มีผลในทางปฏิบัติต่อไปได้ทันช่วงเวลาปีใหม่ เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่สำหรับประชาชนในการอำนวยความสะดวกในการเดินทางและสร้างความสุขให้กับประชาชนในช่วงของการส่งท้ายปีเก่า และต้อนรับปีใหม่ โดยเสนอ 1.ยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง/ให้บริการฟรี/ปรับลดอัตราค่าบริการ ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงคมนาคม  โดยมีรายละเอียด

ยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 30 ธันวาคม 2564 ถึงเวลา 24.00 น. ของวันที่ 3 มกราคม 2565 ดังนี้ 1.ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข ๗ กรุงเทพมหานคร-บ้านฉาง ตอนกรุงเทพมหานคร – เมืองพัทยา รวมทางแยกไปบรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34 (บางวัว) ทางเข้าชลบุรี ทางแยก เข้าท่าเรือแหลมฉบัง และทางแยกเข้าพัทยา และตอนบ้านหนอปรือ – บ้านฉาง รวมทางแยกไป บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 (บ้านอําเภอ) 2. ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนาภิเษก) ตอนบางปะอิน-บางพลี และตอนพระประแดง-บางแค ช่วงพระประแดง-ต่างระดับบางขุนเทียน

การทางพิเศษ แห่งประเทศไทย ยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางพิเศษบูรพาวิถี และทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี – สุขสวัสดิ์) | ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 30 ธันวาคม 2564 ถึงเวลา 24.00 น. ของวันที่ 3 มกราคม 2565 และยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางพิเศษเฉลิมมหานคร ทางพิเศษศรีรัช และทางพิเศษอุดรรัถยา ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 31ธันวาคม 2564 ถึงเวลา 24.00 น. ของวันที่ 9 มกราคม 2565

นอกจากนี้ยังมีให้บริการฟรี โดย องค์การขนส่ง มวลชนกรุงเทพ ให้บริการฟรี จัดเดินรถให้บริการฟรี งานสวดมนต์ข้ามปี เทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 2565 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. ของวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ถึงเวลา 00.01 น. ของวันที่ 1 มกราคม 2565 จํานวน 4 เส้นทาง ประกอบด้วย 1.เส้นทางอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ – วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร  2. เส้นทางวงเวียนใหญ่ – วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร 3. เส้นทางอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ – วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์ราชวรมหาวิหาร และ 4. เส้นทางเดอะมอลล์บางแค – วัดไร่ขิง

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)  บริการที่จอดรถฟรี ณ ท่าอากาศยานของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) ดังนี้ 1. ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ : บริเวณลานจอดรถระยะยาวโซน C รองรับได้ประมาณ ๗๑๘ คัน ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2564 – 4 มกราคม 2565 และจัดเตรียมรถ Shuttle Bus ให้บริการภายใน ท่าอากาศยาน ไปยังอาคารต่างๆ เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว โดยให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง 2. ท่าอากาศยานภูเก็ต : บริเวณลานจอดรถยนต์ ณ อาคาร X-Terminal ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2565

ปรับลดอัตราค่าบริการ โดยมี การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ลดอัตราค่าผ่านทาง 10 บาท ให้กับรถทุกประเภทที่ด่านพระราม 9-1 ทางพิเศษฉลองรัช ไทย ตลอดปี 2565 เริ่มตั้งแต่เวลา 00.01น. ของวันที่ 1 มกราคม 2565 จนถึงเวลา 24.00 น. ของ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัท ขนส่ง จํากัด ลดราคาค่าโดยสาร 10% ทุกเส้นทาง สําหรับผู้โดยสารที่จองตั๋วโดยสารผ่านช่องทาง Application E-Ticket และ ทาง website http://tc199web.transport.co.th/Home เพื่อใช้เดินทางตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 20 มกราคม 2565

นายศักดิ์สยาม กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ยังมีการ ขยายเวลาการให้บริการแก่ประชาชน การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชลชนแห่งประเทศไทย ขยายเวลาเปิดให้บริการรถไฟฟ้า MRT สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ําเงิน) และสายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง) โดยขยายเวลาเปิดให้บริการข้ามปี ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ถึง 02.00 น. ของวันที่ 1 มกราคม 2564 และ ขยายเวลาให้บริการอาคารจอดและลานจอดรถ MRT ทั้ง 2 สาย (สีน้ําเงิน และสีม่วง) และ โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ และช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต โดยเปิด ให้บริการตั้งแต่เวลา 05.00 น. ของวันที่ 314 ธันวาคม 2564 ถึง 13.00 น. ของวันที่ 1 มกราคม 2564

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จํากัด ขยายเวลาการให้บริการเดินรถไฟชานเมืองสายสีแดง วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จนถึงเวลา 12.00 น.   ของวันที่ 1 มกราคม 2565 และกรมการขนส่งทางบก ขยายเวลาเปิดบริการเลื่อนล้อต่อภาษี (Drive Thru for Tax) ตั้งแต่เวลา 07.30 น. – 18.00 น. ในวันทําการ ณ สํานักงานขนส่งทั่วประเทศ เริ่มตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 7 มกราคม 2565 นอกจากนี้ จัดให้มีกิจกรรม “ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย” โดยร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายภาครัฐ และเอกชนทั่วประเทศกว่า 2,000 แห่ง อาทิ ผู้ผลิตและผู้แทนจําหน่ายรถยนต์ รถจักรยานยนต์ บริษัทประกันภัย เป็นต้น ให้บริการตรวจสภาพความพร้อมเบื้องต้นของรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ก่อนการเดินทาง ฟรี 20 รายการ ตลอดทั้งเดือนธันวาคม 2564

การอํานวยความสะดวกในการเดินทาง กรมทางหลวง จัดโครงการอํานวยความสะดวกการชําระค่าผ่านทางสําหรับผู้ใช้ทางยกระดับดอนเมือง (ดอนเมือง โทลล์เวย์) โดยการจําหน่ายคูปองผ่านทางในราคาสมนาคุณพิเศษถูกกว่าราคาเต็ม เริ่มตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2564 จนถึงวันที่ 21 มิถุนายน 2565 เป็นระยะเวลา 6 เดือน

กรมทางหลวงชนบท ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ําน่าน อ.เมือง จ.พิษณุโลก แล้วเสร็จ โดยมีกําหนดเปิดใช้งานสะพาน ในวันที่ 27 ธันวาคม 2564 เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ทําให้การเชื่อมต่อ การเดินทางของประชาชนที่อาศัยอยู่ 2 ฝั่งแม่น้ําสะดวกมากขึ้น ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และเป็นการสร้าง เส้นทางแห่งการท่องเที่ยว

การรถไฟแห่งประเทศไทย จัดขบวนรถพิเศษ จํานวน 12 ขบวน (ทั้งเที่ยวไปและกลับ) เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ เริ่มตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 5 มกราคม 2565 ดังนี้ เที่ยวไปส่ง : สถานีกลางบางซื่อ-ศิลาอาสน์ (1 เที่ยว) สถานีกลางบางซื่อ-อุบลราชธานี (2 เที่ยว) สถานีกลางบางซื่อ-อุดรธานี (1 เที่ยว) สถานีกลางบางซื่อ-เชียงใหม่ (2 เที่ยว) เที่ยวรับกลับ : ศิลาอาสน์-สถานีกลางบางซื่อ (1 เที่ยว) อุบลราชธานี-สถานีกลางบางซื่อ (2 เที่ยว) อุดรธานี-สถานีกลางบางซื่อ (1 เที่ยว) เชียงใหม่-สถานีกลางบางซื่อ (2 เที่ยว)

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เปิดใช้แอปพลิเคชัน BKKTransit.net” เพื่ออํานวยความสะดวกในการเดินทางโดยสารรถไฟฟ้า และเชื่อมต่อกับการเดินทางโดยรถสาธารณะอื่นๆ ทําให้คนเดินทางสามารถเดินทางไปยังจุดหมาย ได้ถูกต้อง รวดเร็ว แม่นยํา โดยจะเปิดใช้งานตั้งแต่เดือนธันวาคม 2564 เป็นต้นไป

นายศักดิ์สยาม กล่าวว่า นอกจากนี้ ยังมีการส่งความสุขด้วยการแจกของขวัญ ของที่ระลึก โดย กรมการขนส่งทางบก มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ ให้กับผู้ประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน เพื่อให้ผู้พิการสามารถ นําไปใช้ในการดํารงชีวิตประจําวัน หรือใช้ในการประกอบอาชีพได้สะดวกขึ้น โดยเริ่มกิจกรรมตั้งแต่ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 – 28 กุมภาพันธ์ 2565บริษัท ขนส่ง จํากัด – แจกหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ 500 ชุด พร้อมของที่ระลึก กว่า 1,000 ชิ้น ให้แก่ ผู้โดยสารที่ใช้บริการ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) ในวันที่ 29 ธันวาคม 2564 – แจกวัตถุมงคล “เหรียญพุทธคมนาคม” จํานวน 99 เหรียญ ให้แก่ผู้โดยสารที่ใช้บริการ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) ในวันที่ 30 ธันวาคม 2564

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จํากัด จัดให้มีกิจกรรมเพื่อมอบเป็นของขวัญให้กับประชาชน ณ สถานีรถไฟฟ้าสายสีแดง ช่วงบางซื่อ-รังสิต และช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน ในวันขึ้นปีใหม่ 1 มกราคม 2565  เวลา 06.30 น. จะมี Influencers (Net Idol) มาเสิร์ฟอาหารเช้า (ชา กาแฟ แซนด์วิช) – เวลา 08.30 น. ร่วมฟังเพลงสวัสดีปีใหม่ในรูปแบบเพลงสุนทราภรณ์ โดย BNK48 CGM48

รมว.คมนาคม กล่าวว่า ทั้งนี้ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของประชาชนเพื่อร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ กรมเจ้าท่า เสริมทรายชายหาด บริเวณหาดจอมเทียน จ.ชลบุรี ความยาว 400 เมตร เป็นการสนับสนุน การท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ และรองรับปริมาณนักท่องเที่ยวที่จะเพิ่มมากขึ้นในช่วงดังกล่าว – แจกเสื้อชูชีพให้กับนักท่องเที่ยวที่มาล่องแพชมอ่างเก็บน้ําในเขื่อนสิริกิติ์ (เขื่อนท่าปลา) ณ บริเวณบ้านท่าเรือ ต.ท่าปลา อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ ในวันที่ 28ธันวาคม 2564 เพื่ออํานวยความสะดวก และความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว

ความงดงามของสะพานข้ามแม่น้ําเจ้าพระยา กรมทางหลวง ชนบท ประดับไฟ ณ สะพานภูมิพล 1 สะพานภูมิพล 2และสะพานมหาเจษฎาบดินทรานุสรณ์ เพื่อเพิ่มความสง่างามให้กับสะพาน ท่ามกลางทัศนียภาพอันงดงามของสายน้ําเจ้าพระยา โดยเริ่มตั้งแต่ เดือนธันวาคม 2564 จนถึงเดือนธันวาคม 2565 โดยแบ่งเป็น 3 ช่วงเวลา ดังนี้ วันจันทร์ ถึง วันพฤหัสบดี : เปิดไฟวันละ 1 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 20.00 น. – วันศุกร์ ถึง วันอาทิตย์ : เปิดไฟวันละ 3 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 09.00 น- 22.00 น.  – เทศกาลและวันสําคัญของชาติ : เปิดไฟวันละ 5 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 19.00 น. – 24.00 น.

นายศักดิ์สยาม กล่าวว่า มีการส่งเสริมทัศนียภาพทางถนน กรมทางหลวง 1. ปรับปรุงภูมิทัศน์ของ 2 ฝั่งถนนทางหลวง เพื่อเพิ่มความสวยงาม ร่มรื่นด้วยการตกแต่งพันธุ์ไม้ ประจําท้องถิ่น เพื่อสร้างเอกลักษณ์ของเส้นทางและ Landmark แห่งการท่องเที่ยว เช่น  ทางหลวงหมายเลข 2009 ทางขึ้นดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่  ทางหลวงหมายเลข 113 ตอนพญาแมน-ไร่อ้อย จ.อุตรดิตถ์ รวมถึงปรับปรุงภูมิทัศน์ริมทางหลวงสู่แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว แห่งใหม่ เช่น ต้นไม้รูปหัวใจ บ้านสวนชมวิว อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 2. แผนงาน 1 จังหวัด 1  ถนนสวยงาม รวมทั้งสิ้น 77 สายทาง 3. เพิ่มศักยภาพจุดบริการประชาชนให้พร้อมด้วยสิ่งอํานวยความสะดวกในการจอดพักค้างแรมและ สวยงาม ร่มรื่น  โดยเริ่มดําเนินการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2564  – เมษายน 2565

การรถไฟแห่งประเทศไทย พัฒนาเส้นทางรถไฟให้เป็นเส้นทางท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ ที่ผู้ใช้บริการสัมผัสได้ถึงความสุข ตลอดเส้นทาง โดยปรับภูมิทัศน์ 2 ฝั่งทางรถไฟเส้นทางท่องเที่ยว ด้วยพันธุ์ไม้สวยงามประจําถิ่น สร้างเอกลักษณ์และ Landmark ใหม่ให้กับแนวเส้นทาง ได้แก่ เส้นทางรถไฟสายเหนือ เชียงใหม่นครลําปาง โดยเริ่มดําเนินการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2564 – เมษายน 2565

แสดงความเห็น