ตร. เตรียมกำลัง กว่า 80,000 นาย ดูแลประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ สั่ง ห้ามลา

ตร. เตรียมกำลัง กว่า 80,000 นาย ดูแลประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ สั่ง ห้ามลา ช่วง 25 ธ.ค. – 5 ม.ค. คาด วันที่ 29 ธ.ค. ปริมาณจราจรหนาแน่นสุด

ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ตร.) พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รอง ผบ.ตร. ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารงานจราจร (ผอ.ศจร.ตร.) พร้อมด้วย พล.ต.ท.ปรีชา เจริญสหายานนท์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผู้ช่วย ผบ.ตร. และ พล.ต.ต.นิธิธร จินตกานนท์ รอง ผบช.น. ร่วมแถลงการเตรียมความพร้อมสำหรับการอำนวยความสะดวกประชาชนในการเดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565

พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กล่าวว่า การอำนวยความสะดวกและจัดการจราจรเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 จะใช้กำลังเจ้าหน้าที่กว่า 80,000 นาย ในการดูแลความเรียบร้อยและอำนวยสะดวกการจราจร คาดการณ์ว่าปีนี้จะมีปริมาณรถเข้า-ออก กทม. ในช่วงวันที่ 29 ธันวาคม 64 – 4 มกราคม 65 กทม. เป็นจำนวนมากกว่า 7 ล้านคัน โดยคาดว่าประชาชนจะเริ่มเดินทางตั้งแต่ 29 ธันวาคม 64 และปริมาณรถที่จะออกมากที่สุด ในวันที่ 30 และ 31 ธันวาคม 64 ปริมาณรถที่จะกลับเข้า กทม. มากที่สุดในวันที่ 3 มกราคม 65 ตร. ได้ให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อม ตั้งแต่การจัดทำแผนที่แสดงเส้นทางสำรอง เส้นทางเลี่ยง และ เส้นทางลัด ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้คืนพื้นผิวจราจรให้เสร็จสิ้นภายใน 25 ธันวาคม 64 เช่น ถนน.มิตรภาพ กม.31 ซึ่งมีการก่อสร้างทางขึ้นลง Motorway M6 จัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจอำนวยการจราจรในแต่ละเส้นทาง บริเวณทางร่วมทางแยก และหน้าสถานีบริการน้ำมันหรือจุดแวะพักรถ โดยมีศูนย์ควบคุมสั่งที่กองบังคับการตำรวจทางหลวง มีสายด่วน 1193 หรือ เพจเฟซบุ๊กตำรวจทางหลวง และศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร (บก.02) สายด่วนหมายเลข 1197 (พื้นที่ กทม.) เพื่อให้บริการประชาชน ในการสอบถามเส้นทาง รับแจ้งอุบัติเหตุ

พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กล่าวว่า ในส่วนของรถบรรทุก10 ล้อ จะไม่อนุญาตให้วิ่งในถนนบางสายตั้งแต่ 30-31 ธันวาคม 64 และตั้งแต่วันที่ 2-4 มกราคม 65 เส้นทางห้ามวิ่ง 7 เส้นทางรวม 194 กม. และเจ้าหน้าที่จะบังคับใช้กฎหมายเพื่อลดอุบัติเหตุ 10 ข้อหาหลัก โดยเฉพาะขับรถขณะมึนเมาสุรา, ขับรถเร็วกว่ากฎหมายกำหนด พร้อมระบุว่า พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. ให้แนวทางว่าในส่วนของเจ้าหน้าที่ตำรวจห้ามลาหยุดในช่วงวันที่ 25 ธันวาคม-5 มกราคม ยกเว้นมีเหตุจำเป็นจริงๆ เท่านั้น เพราะกำลังตำรวจต้องปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ในการดูแลประชาชนช่วงวันเวลาดังกล่าวจะลาพร้อมกันไม่ได้

ด้านการบังคับใช้กฎหมายเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน บังคับใช้กฎหมายจราจร 10 ข้อหาหลัก ดำเนินคดีอย่างจริงจังกับผู้ที่ขับรถในขณะเมาสุรา ขับรถเร็วเกินกฎหมายกำหนด รวมทั้งกำหนดมาตรการบังคับใช้กฎหมายกับการขับขี่รถจักรยานยนต์ที่มีลักษณะก่อให้เกิดอันตรายกับผู้ใช้รถใช้ถนนใน 4 ข้อหาสำคัญ ได้แก่ 

1.ขับรถย้อนศร  2.ขับรถฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร  3.ขับรถจักรยานยนต์บนทางเท้า และ 4.ขับรถโดยประมาทหรือน่าหวาดเสียว  

หากพฤติการณ์มีลักษณะที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชน จะดำเนินคดีเพิ่มในข้อหา “ขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนของผู้อื่น” ซึ่งมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน ปรับ 2,000 – 10,000 บาท โดยในการตรวจจับการกระทำผิด จะใช้วิธีการตั้งจุดตรวจกวดขันวินัยจราจร จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์ตามมาตรฐาน (Standard Operation Procedure)  ชุดสายตรวจจราจรออกตรวจในพื้นที่เสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุหรือมีสถิติการกระทำผิดบ่อยครั้ง ซึ่งจะเริ่มบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นตั้งแต่วันที่ 22 ธ.ค.64 เป็นต้นไป 

กรณีเกิดอุบัติเหตุ ตำรวจจะตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ผู้ขับขี่ทุกราย รวมถึงการสอบสวนขยายผล ในกรณี ที่เด็กหรือเยาวชนดื่มสุราแล้วมาขับรถ เพื่อดำเนินคดีกับผู้ขายสุรา ตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฯ และดำเนินคดีกับบุคคลที่ชักจูง ส่งเสริม หรือยินยอม ให้เด็กประพฤติตนไม่สมควรหรือบุคคลที่ และบังคับใช้กฎหมาย พ.ร.บ.เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 อย่างเข้มงวด (การห้ามจำหน่ายสุราในเวลาห้าม และ ห้ามดื่ม-ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ ในสถานที่กฎหมายกำหนด และห้ามขายให้บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี)

มาตรการเพื่อป้องกันก่อนเกิดเหตุ ทุกสถานีตำรวจ จัดทำฐานข้อมูลบัญชีกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ ได้แก่ บัญชีบุคคลเสี่ยง (ผู้ที่มีประวัติเมาสุรา หรือมีแนวโน้มกระทำผิดข้อหาอื่นๆ ที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ) บัญชีร้านค้าเสี่ยง (ร้านที่มีประวัติการกระทำผิดเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์) บัญชีกิจกรรมเสี่ยง (ข้อมูลการจัดงานหรือกิจกรรมรื่นเริงเทศกาลปีใหม่ 2565 ที่ต้องเฝ้าระวัง) เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการเข้าไปประชาสัมพันธ์ ป้องปรามหรือตักเตือนก่อนทำผิด

นอกจากนี้ยังมีห้องพักฟรีทั่วไทย ของขวัญปีใหม่จากใจตำรวจทางหลวง มีหน่วยบริการ 201 หน่วยทั่วประเทศโดยให้บริการจองห้องพักของหน่วยบริการตำรวจทางหลวง ผ่านระบบออนไลน์ที่ www.booking.hwpdth.com มีห้องพักผ่อนฟรี สำหรับให้ประชาชนแวะพักเหนื่อย พร้อมบริการเครื่องดื่มและขนมทานเล่น ห้องน้ำสะอาดซึ่งทุกหน่วยบริการมีมาตรการป้องกันโรคโควิด – 19 ที่ได้มาตรฐาน

แสดงความเห็น