รมว.ยธ. หารือ “หมอพรทิพย์” ถกปฏิรูประบบรวบรวมหลักฐานทางอ้อม ใช้นิติวิทย์ช่วยพิสูจน์

รมว.ยุติธรรม หารือ “หมอพรทิพย์” ถกข้อเสนอปฏิรูประบบรวบรวมหลักฐานทางอ้อม ใช้นิติวิทย์ช่วยพิสูจน์ป้องกันหลักฐานอ่อน นำคนผิดมาลงโทษ-ให้ความเป็นธรรมแพะ แนะ ป.ป.ส.ทำกล่องข้อมูลดีเอ็นเอ ช่วยให้ง่าย-เร็วตรวจของกลางสาวถึงผู้ส่ง  

ที่กระทรวงยุติธรรม นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ร่วมหารือกับ แพทย์หญิง คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ สมาชิกวุฒิสภา เรื่องโครงการคืนความเป็นธรรมให้ผู้ต้องขัง โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมหารือด้วย

แพทย์หญิง คุณหญิงพรทิพย์ กล่าวว่า ที่ตนมาเข้าพบ นายสมศักดิ์ วันนี้ ตนมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการทำงานในกระบวนการนิติวิทยาศาสตร์ อยากให้มีกระบวนการทบทวนคดีที่ล้มเหลว ศาลไม่สั่งฟ้องเนื่องจากหลักฐานไม่ชัดเจนหรือเพียงพอ ทำคดีให้ครบถ้วนและมีความละเอียด โดยการใช้นิติวิทยาศาสตร์เข้าช่วย เช่น การพิสูจน์และรวบรวมหลักฐาน เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำคดี คนผิดจะได้ถูกลงโทษ รวมทั้งให้ความเป็นธรรมกับคนที่ไม่ได้ทำผิด แต่ถูกตัดสินลงโทษจำคุก โดยการรื้อฟื้นคดีเพื่อขอความเป็นธรรม ซึ่งทั้งหมดนี้หากทำได้จะถือเป็นการปฏิรูประบบรวบรวมหลักฐานทางอ้อมอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีเรื่องของร่างพ.ร.บ.นิติวิทยาศาสตร์ ที่กระทรวงยุติธรรมกำลังร่าง อยากให้รายงานถึงความคืบหน้า เพื่อที่จะได้ดูในส่วนของเนื้อหาที่บางอย่างอาจจะทำให้ร่างฉบับดังกล่าวผ่านการพิจารณาได้ยาก และสุดท้ายที่ตนอยากเสนอแนะกับ สำนักงาน ป.ป.ส. คือการรวบรวมข้อมูลดีเอ็นเอ ทำเป็นกล่องข้อมูล ให้ตรวจสอบได้ง่ายและรวดเร็ว เวลาที่สามารถจับยาเสพติดได้

นายสมศักดิ์ กล่าวว่า ในเรื่องดังกล่าวที่แพทย์หญิง คุณหญิงพรทิพย์ เสนอมา ตนจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการ ส่วนเรื่องการทำข้อมูลดีเอ็นเอนั้น ตนคิดว่าเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์มาก เพราะเวลามีการจับของกลางที่ส่งจากประเทศไทยไปยังต่างประเทศ บ่อยครั้งที่ไม่มีผู้ต้องหา หากเราใช้ข้อมูลดีเอ็นเอ ตรวจสอบบรรจุภัณฑ์ น่าจะช่วยให้สืบสาวไปยังผู้ส่งและผู้บงการได้ ดังนั้นตนจะให้ทาง สำนักงาน ป.ป.ส. ประสานกับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ซึ่งได้มีการเริ่มวิจัยในเรื่องนี้อยู่บ้างแล้ว โดยข้อเสนอนี้ตนคิดว่าเข้ากับช่วงที่ประมวลกฎหมายยาเสพติดฉบับใหม่กำลังจะมีผลบังคับใช้พอดี น่าจะทำให้การปราบปรามยาเสพติดมีประสิทธิภาพมากขึ้น

แสดงความเห็น