“จุรินทร์” เผย ส่งออกเดือน ก.ย. บวก 17.1% ขยายตัวต่อเนื่อง

“จุรินทร์” เผย ส่งออกเดือน ก.ย. บวก 17.1% ขยายตัวต่อเนื่อง 9 เดือน ขณะ สินค้าเกี่ยวเนื่องน้ำมันเพิ่ม หลัง น้ำมันดิบราคาพุ่ง

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์แถลงตัวเลขส่งออกกันยายน 2564 ขยายตัวเป็นบวก 17.1%  ยอดการส่งออกทั้งหมด 760,556 ล้านบาท ซึ่งทำให้ประเทศไทยได้มูลค่าการค้าเดือน ก.ย. 10,289 ล้านบาท

ขณะที่ตัวเลขรวม 9 เดือนยังเป็นบวก 15.5% ทำรายได้เข้าประเทศรวม 6.2 ล้านล้านบาท โดยมีสินค้าสำคัญ 3 หมวด ได้แก่ สินค้าเกษตร , อุสาหกรรมการเกษตร , และสินค้าอุตสาหกรรม

โดยสินค้าการเกษตร + 12.9 รายได้รวม 64,831 ล้านบาท ส่งผล 9 เดือน ขยายตัว 24.7%  ซึ่งสินค้าที่ขยายตัวได้ดี คือ ยางพารา ลำไยสด  มะม่วงสด มันสำปะหลัง และข้าว

ขณะที่อุสาหกรรมการเกษตร เดือน ก.ย. + 12.9% สินค้าที่ขยายตัวได้ดี คือ ผลไม้กระป๋องและสินค้าแปรรูป  และอาหารสัตว์เลี้ยง  +23.6% ซึ่งเป็นบวกมาแล้ว 25 เดือนต่อเนื่อง

สินค้าอุตสาหกรรม เดือน ก.ย. +15.8% รายได้เข้าประเทศ 63,831 ล้านบาท ซึ่งสินค้าที่เป็นบวก คือ สินค้าเกี่ยวเนื่องกับผลิตภัณฑ์น้ำมัน เหล็ก เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ

ด้านตลาดนั้น นอกจากรักษาตลาดเดิมแล้ว ยังมุ่งเน้นในการสร้างตลาดใหม่และฟื้นฟูตลาดเก่าที่เสียไป ซึ่งตลาดใหม่ มียอดเป็นบวก เช่น ตลาดเอเชียใต้ + 69.0 %  ตลาดรัสเซีย 42.5% ตลาดแอฟริกา 30.2% เป็นต้น

ส่วนปัจจัยที่ทำให้ตัวเลขส่งออกยังเป็นบวกต่อเนื่องนั้น เป็นเพราะกระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับทีมเซลล์แมนประเทศและ กอร.พาณิชย์เดินหน้าทำงานอย่างหนัก รวมถึงปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ที่การค้าโลกยังขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง ค่าเงินบาทอ่อนค่าสร้างความได้เปรียบ ความสามารถด้านการแข่งขันให้สินค้าไทย  ราคาน้ำมันดิบสูงขึ้น เป็นผลดีต่อการส่งออกราคาสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับน้ำมันเพิ่มขึ้นไปด้วย

แสดงความเห็น