“พรรณสิริ” จี้ กรมชลฯ เร่งรัดโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำ คลองส่งน้ำด้านท้ายทะเลหลวง

“พรรณสิริ” จี้ ‘กรมชลประทาน’ เร่งรัดโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำ คลองส่งน้ำด้านท้ายทะเลหลวง สุโขทัย เชื่อ แก้ปัญหาน้ำท่วมในฤดูฝนน้ำหลาก-การใช้น้ำในฤดูแล้ง

ดร.พรรณสิริ กุลนาถศิริ ส.ส.สุโขทัย พรรคพลังประชารัฐ กล่าวถึงสถานการณ์น้ำใน จ.สุโขทัยว่า ขอให้กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่งบริหารจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำทะเลหลวง หรือ แก้มลิง ใน จ.สุโขทัย ซึ่งเป็นพื้นที่กักเก็บน้ำที่เป็นประโยชน์ยิ่งต่อเกษตรกรและประชาชน ทั้งการเกษตรกรรม อุปโภค บริโภค แหล่งน้ำต้นทุนในการทำน้ำปะปา โดยมีความจุน้ำ 32.40 ล้านลูกบาศ์เมตร เพื่อให้มีการใช้น้ำอย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยเสนอให้เร่งรัดการดำเนินโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำ คลองส่งน้ำด้านท้ายทะเลหลวง ซึ่งบรรจุไว้ในแผนพัฒนาจังหวัดแล้ว 2 โครงการ ได้แก่ 1. โครงการประตูระบายน้ำ กม 5+600 หมู่ 7 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง งบประมาณค่าก่อสร้าง 60 ล้านบาท และ 2.โครงการประตูระบายน้ำ กม 15+100 หมู่ 4 ตำบลปากพระ งบประมาณค่าก่อสร้าง 80 ล้านบาท

ดร.พรรณสิริ กล่าวว่า ทั้ง 2 โครงการนี้จะสามารถควบคุมปริมาณน้ำ และแก้ปัญหาน้ำท่วมที่ไหลมาจากแม่น้ำยมในฤดูฝนน้ำหลาก และแก้ปัญหาการใช้น้ำในฤดูแล้ง โดยยกระดับน้ำที่รับจากโครงการท่อทองแดง กำแพงเพชร กระจายน้ำส่งไปยังพื้นที่เกษตรกรรม ในพื้นที่ 4 ตำบล คือ ตำบลบ้านกล้วย ตำบลยางซ้าย ตำบลปากพระ อำเภอเมือง และตำบลบ้านป้อม อำเภอคีรีมาศ มีเกษตรกรได้รับประโยชน์ประมาณ 4,850 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตรกรรม ราว 150,000 ไร่

แสดงความเห็น