รมว.ยุติธรรม เร่งผลักดันร่างกฎหมาย JSOC เชื่อ จะสร้างความปลอดภัยให้สังคม

รมว.ยุติธรรม เร่งผลักดันร่างกฎหมาย JSOC หลังครม.เห็นชอบส่งให้กฤษฎีกาพิจารณาแล้ว เผยมีความเห็นจากโลกออนไลน์หลากหลาย ต้องหาจุดกลางอธิบายข้อดีให้ได้ เชื่อช่วยเติมเต็มภาพลักษณ์ – สร้างความปลอดภัยให้สังคม

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เปิดเผยถึงความคืบหน้า ร่างพระราชบัญญัติป้องกันการกระทำความผิดซ้ำของผู้กระทำความผิดอุกฉกรรจ์ที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ.…ว่า กระทรวงยุติธรรมได้มีการประชาสัมพันธ์ร่างกฎหมายฉบับนี้อย่างต่อเนื่อง โดยความคืบหน้าล่าสุด ได้ส่งร่างพ.ร.บ. ให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาเรียบร้อยแล้ว และทาง ครม. ได้ส่งต่อให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณา โดยที่ผ่านมากระทรวงยุติธรรมมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นในโลกออนไลน์ แต่เนื่องจากกฎหมาย JSOC เป็นเรื่องใหม่ จึงมีความเห็นที่หลากหลาย โดยแบ่งเป็นส่วนที่เห็นด้วย เพราะทำให้สังคมเกิดความระมัดระวัง ทำให้เกิดความปลอดภัยมากขึ้น และอีกส่วนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วย อยากให้ผู้กระทำผิดได้รับการลงโทษติดคุกตลอดชีวิตหรือมีโทษประหารชีวิต บางคนก็เห็นว่าควรให้ผู้กระทำผิดติดคุกยาว ไม่ควรมีการลดโทษ

นายสมศักดิ์ กล่าวว่า เรื่องการไม่ลดโทษหรือจำคุกยาวอาจจะเป็นเรื่องยาก เพราะกระทบกับเรื่องของสิทธิเสรีภาพ เพราะผู้ต้องขังทุกคนจะมีสิทธิประโยชน์ เมื่อเข้าสู่เรือนจำจะมีการดูความประพฤติ หากปฏิบัติตัวดีก็จะได้ลำดับชั้นนักโทษ ซึ่งในแต่ละชั้นก็จะมีการให้สะสมวันลดโทษ และเมื่อถึงเวลาจะมีคณะกรรมการพิจารณาว่าสมควรที่จะได้รับการลดโทษหรือไม่ ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณาความเหมาะสมของคณะกรรมการ เราจึงต้องหาจุดกลาง พยายามอธิบายข้อดีของร่างกฎหมายฉบับนี้ให้ได้ และเราจะพยายามผลักดันร่างกฎหมายออกมาให้สำเร็จโดยเร็ว เพราะต้องการให้สังคมเกิดความปลอดภัยมากขึ้น ป้องกันการกระทำผิดซ้ำของผู้ที่เคยกระทำความผิด กระทรวงยุติธรรม อยู่ระหว่างการขับเคลื่อนบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม เชื่อว่า เมื่อกฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช้แล้ว จะมาช่วยเติมเต็มภาพลักษณ์ของกระบวนการยุติธรรม ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นและก็จะสร้างความปลอดภัยในด้านชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ให้แก่ประเทศไทยอีกทางหนึ่งด้วย

แสดงความเห็น