สภา ตรวจ ATK ส.ส. หาเชื้อโควิด ก่อนถกงบประมาณ 65 ผลตรวจ ไร้เชื้อ

ที่รัฐสภา  ก่อนเริ่มการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว ในวาระ 2  โดยก่อนเริ่มการประชุม บริเวณหน้าห้องประชุม ได้มีการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (โควิด-19) ให้กับ ส.ส.  ที่จะเข้าร่วมการประชุม โดยเป็นการสมัครใจ ส.ส. ไม่ได้บังคับ แต่ส่วนใหญ่ ส.ส. ได้ทยอยตรวจแบบ Antigen Test Kit (ATK)  ซึ่งผลการตรวจยังไม่เจอส.ส.ที่ติดเชื้อโควิด

อย่างไรก็ตามในช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา ทางสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้มีการตรวจหาเชื้อโควิด -19 สำหรับบุคคลต่าง ๆ ที่จะเข้ามาภายในอาคารรัฐสภาประกอบด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และบุคคลในวงงานรัฐสภาบุคคลจากหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งสื่อมวลชนประจำรัฐสภา ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19

แสดงความเห็น