บวรศักดิ์ เตือนรัฐบาล ถูกฟ้องละเมิดกฎหมาย-รธน. หาก สั่ง ลดส่งออกวัคซีนโควิด

นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ อดีตประธานคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ให้ความเห็นผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว Borwornsak Uwanno เพื่อแสดงความเห็นต่อประเด็นที่มีผู้เสนอให้ใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ความมั่นคงทางวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ.2561 มาตรา 18 วรรคหนึ่ง (2) และวรรคสอง กำหนดสัดส่วนการส่งออกวัคซีนแอสตราเซเนกา โดยเตือนให้พิจารณาให้รอบคอบก่อนตัดสินใจเพราะมีทั้งข้อดีและข้อเสีย กล่าวคือ ข้อดีหากจำกัดการส่งออกวัคซีน 1.ทำให้มีวัคซีนเพิ่มมากขึ้น , 2.คนป่วยอาการหนักจะน้อยลง แต่ไม่แน่ชัดว่าการกระบาดจะลดลงหรือหมดไป เพราะมีหลายประเทศที่ฉีดวัคซีนเกินครึ่งประชากร แต่กลับพบการติดเชื้อใหม่มากมาย เช่น ประเทศอังกฤษ ประเทศอิสลาเอล , 3. หมอและบุคลากรทางการแพทย์ได้เบาแรง และ 4. ห้องไอซียู เตียงรักษา เครื่องช่วยหาใจเพิ่มขึ้น

นายบวรศักดิ์ ระบุว่าด้วยว่า สำหรับข้อเสีย มีมากเช่นกันคือ รัฐบาลต้องรับผิดชอบหลายด้านเพิ่มมากขึ้นจากความรับผิดชอบทางสังคมที่ถูกโซเชียลกระหน่ำ รวมถึงความรับผิดชอบในสภาฯ ที่กำลังจะเกิดขึ้น คือ  1. ความรับผิดชอบทางศาสนา ที่ยึดสัจจะเป็นคุณธรรมสำคัญ   เพราะรัฐบาลทำสัญญากับสยามไบโอไซเอนซ์ผิดพลาดโดยสั่งวัคซีนน้อยกว่าที่ควร  ดังนั้นหากรัฐบาลใช้อำนาจบังคับ จะถูกมองว่าตระบัดสัตย์ , 2. ความรับผิดต่อรัฐธรรมนูญ เพราะรัฐบาลอาจเข้าข่ายละเมิดมาตรา 3 วรรคสอง และมาตรา 26  , มาตรา 53 ที่กำหนดให้รัฐต้องดูแลให้ปฏิบัติและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด เพราะแทนที่จะเคารพกฎหมายเกี่ยวกับสัญญา รัฐกลับละเมิดสัญญาถือเป็นการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างชัดแจ้ง

นายบวรศักดิ์ กล่าวด้วยว่า 3.ความรับผิดทางกฎหมายปกครอง  ที่รัฐสั่งให้บริษัทสยามไบโอเซเอนส์กระทำ และทำให้เกิดความเสียหายจากการส่งมอบวัคซีนให้กับคู่สัญญาในต่างประเทศ

“กรณีดังกล่าวถูกคู่สัญญานั้นเรียกค่าเสียหายเท่าใด รัฐบาลไทยก็ต้องถูกศาลปกครองพิพากษาให้ใช้ค่าเสียหายนั้นให้บริษัทเต็มจำนวน ซึ่งไม่รู้จำนวนเสียหายจริงเวลานี้อาจเป็นพันล้าน หมื่นล้านบาทก็ได้” นายบวรศักดิ์ ระบุ

กรรมการกฤษฎีกา ระบุด้วยว่า 4.ความรับผิดระหว่างประเทศ รัฐบาลไทยไม่ให้ส่งออกวัคซีนไปยังประเทศอาเซียนและประเทศอื่นๆที่มาทำสัญญากับบริษัทไปแล้ว ประเทศเหล่านั้นเขาเดือดร้อน เราก็จะเป็นแกะดำตัวใหญ่ในอาเซียนและในวงการระหว่างประเทศ, 5. ส่งผลกะทบต่อความน่าเชื่อถือในประเทศไทยในการลงทุน , 6. เกิดความเสียหายแก่บริษัทสยามไบโอเซเอนส์ ต่อการทำสัญญาคู่ค้า ที่ไม่สามารถรักษาสัญญาได้  

“ผมพยายามส่งสัญญาณให้คนรอบข้างผู้มีอำนาจมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วว่าหัวหน้ารัฐบาลและรมว.สาธารณสุขควรทำ 2 เรื่องเท่านั้นในเวลานี้คือหาวัคซีนมาฉีดให้มากที่สุด และเตรียมการเรื่องถอดบทเรียนการฟื้นตัวหลังสถานกาณณ์โควิด-19ให้พร้อม เมื่อโรคระบาดผ่านไปเราจะได้ฟื้นตัวเร็วที่สุด แต่คงไม่ไปถึงผู้มีอำนาจ วันนี้เราจึงเผชิญกับสภาพการระบาดหนักเช่นนี้ ก่อนจะตัดสินใจบริหารตามเสียงด่าอย่างที่เป็นมา ขอได้โปรดพิจารณาข้อดีข้อเสียของการทำตามข้อเสนอนั้นอย่างรอบคอบ” นายบวรศักดิ์ ระบุ

แสดงความเห็น