รมว.ยธ. กำชับ กรมคุมประพฤติ เร่งปลูกฟ้าทะลายโจร-สร้างเตียงสนาม ช่วยสังคมฝ่าวิกฤตโควิด

รมว.ยุติธรรม กำชับ กรมคุมประพฤติ เร่งปลูกฟ้าทะลายโจร-สร้างเตียงสนาม ช่วยสังคมฝ่าฟันวิกฤตโควิด-19 สนองนโยบายนายกฯ เสริมทักษะอาชีพ ปรับตัวสู่สังคม  

นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์โควิด-19 กำลังระบาดในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ กระทรวงยุติธรรม จึงร่วมมือกับทุกภาคส่วนช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ต้องการให้ประเทศผ่านพ้นวิกฤต นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่ากระทรวงยุติธรรม จึงสั่งการให้กรมคุมประพฤตินำผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานเพื่อสังคม เร่งปลูกสมุนไพรฟ้าทะลายโจรเพื่อใช้ป้องกันเชื้อโควิด พร้อมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการปลูก วิธีการนำไปใช้ และสรรพคุณของยาดังกล่าว ส่วนผู้ที่มีฝีมือด้านช่างเชื่อมให้ช่วยกันประกอบเตียงสนามรองรับผู้ป่วย นอกจากนี้จะมีการแจกต้นกล้าฟ้าทะลายโจรให้ประชาชนนำไปปลูกที่พักอาศัยของตนเอง เพื่อต่อยอดพันธุ์ต้นกล้าให้แพร่หลายในชุมชนด้วย 

“ภารกิจดังกล่าวช่วยทำให้เห็นว่าการนำงานบริการสังคมมาปรับใช้กับชุมชน ผลดีที่ตามมาคือผู้ถูกคุมขังจะได้รับการยอมรับมากขึ้น ได้รับโอกาสใหม่ ๆ ที่จะตามมา สะท้อนว่าการส่งเสริมทักษะฝีมือวิชาชีพมีประโยชน์ต่อตัวเองและการปรับตัวเข้าสู่สังคม” นายวิตถวัลย์ กล่าว 

แสดงความเห็น