“สมศักดิ์” ต้อนรับเลขาธิการยูเอ็น แลกเปลี่ยนความเห็น ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน-ปัญหายาเสพติด ย้ำลดความเหลื่อมล้ำให้ปชช.เข้าถึงกระบวนการยุติธรรม

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า ตนมีโอกาสได้ต้อนรับ นายอันโตนิอู กุแตเรซ (Antonio Manual de Oliveira Guterres) เลขาธิการสหประชาชาติ ในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ โดยมีโอกาสได้พูดคุยและหารือเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานด้านยุติธรรม โดยเฉพาะเรื่องปัญหายาเสพติดและแผนงานต่างๆ และได้รายงานให้ท่านทราบเกี่ยวกับแผนงานระดับชาติ เช่น ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ที่เราได้ยึดตามหลักของ การขับเคลื่อนการดำเนินการตามหลักการสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (UN Guiding Principle on Business and Human Rights : UNGP) ที่กำหนดความสัมพันธ์หน้าที่ของรัฐ และความรับผิดชอบของภาคธุรกิจในการคุ้มครอง (Protect) เคารพ (Respect) และเยียวยา (Remedy) ซึ่งตนได้ระบุว่าประเทศไทยจะเน้นในเรื่องต่างๆมากขึ้น อาทิ สิทธิของแรงงาน ที่เกิดปัญหาการใช้แรงงานอย่างกดขี่ เรื่องที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน 

นายสมศักดิ์ ยังกล่าวอีกว่า นอกจากนี้ยังได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความเห็นถึงปัญหายาเสพติด โดยนายอันโตนิอู เป็นอดีตนายกรัฐมนตรีของโปรตุเกส ได้บอกว่า ที่โปรตุเกสนั้น ผู้เสพยาเสพติดจะไม่ติดคุก แต่จะใช้การบำบัดรักษาลักษณะคล้ายกับประเทศไทย ทำให้จำนวนนักโทษหายไปเยอะไม่ล้นเรือนจำ รวมทั้งแนวทางต่างๆในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด โดยนายอันโตนิอู เคยเป็นวิศวะกรเหมือนกับตน ทำให้พูดคุยกันได้อย่างเข้าใจ และการมาประเทศไทยครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ 3 แล้ว ทั้งนี้ ยังได้ยืนยันว่า วันนี้กระทรวงยุติธรรม พยายามที่จะลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของประชาชนในทุกระดับให้ได้ ให้ทุกคนได้เข้าถึงและเป็นที่พึ่งในการรักษาความยุติธรรมของประชาชน

แสดงความเห็น