ขสมก.แจ้ง พบพนักงานติดเชื้อโควิด-19 ทีเดียว 21 ราย เป็นสถิติสูงสุดต่อวัน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ หรือ ขสมก.ออกเอกสารแจ้งว่า มีพนักงาน ขสมก.ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID) จำนวน 21 คน

โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. พนักงานเก็บค่าโดยสารรถปรับอากาศ สาย 140 เพศหญิง อายุ 52 ปี

2. พนักงานเก็บค่าโดยสารรถปรับอากาศ สาย 4 เพศหญิง อายุ 58 ปี

3. พนักงานขับรถโดยสารรถธรรมดา สาย 11 เพศชาย อายุ 49 ปี

4. พนักงานเก็บค่าโดยสารรถปรับอากาศ สาย 77 เพศหญิง อายุ 52 ปี

5. พนักงานขับรถโดยสารปรับอากาศ สาย 77 เพศชาย อายุ 34 ปี

6. พนักงานขับรถโดยสารปรับอากาศ สาย 140 เพศชาย อายุ 46 ปี

7. พนักงานเก็บค่าโดยสารรถปรับอากาศ สาย 509 เพศหญิง อายุ 33 ปี

8. พนักงานเก็บค่าโดยสารรถปรับอากาศ สาย 140 เพศหญิง อายุ 53 ปี

9. หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 1 เขตการเดินรถที่ 4 อู่คลองเตย เพศชาย อายุ 60 ปี

10. พนักงานเก็บค่าโดยสารรถปรับอากาศ สาย 39 เพศหญิง อายุ 48 ปี

11. พนักงานเก็บค่าโดยสารรถปรับอากาศ สาย 60 เพศหญิง อายุ 29 ปี

12. พนักงานขับรถโดยสารปรับอากาศ สาย 63 เพศหญิง อายุ 33 ปี

13. พนักงานขับรถโดยสารธรรมดา สาย 97 เพศชาย อายุ 49 ปี

15. พนักงานขับรถโดยสารปรับอากาศ สาย 517 เพศชาย อายุ 58 ปี (ปัจจุบันองค์การให้พนักงานดังกล่าว ปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานนายท่าปล่อยรถโดยสาร สาย 60 ท่าปากคลองตลาด)

16. พนักงานทำความสะอาด อู่คลองเตย เขตการเดินรถที่ 4 เพศหญิง อายุ 59 ปี

17. พนักงานขับรถโดยสารปรับอากาศ 16 เพศชาย อายุ 49 ปี

18. พนักงานขับรถโดยสารธรรมดา สาย 24 เพศชาย อายุ 56 ปี

19. พนักงานเก็บค่าโดยสารรถธรรมดา สาย 16 เพศหญิง อายุ 59 ปี (ปัจจุบันองค์การให้พนักงานดังกล่าว ปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานภายในอู่กำแพงเพชร)

20. พนักงานขับรถโดยสารธรรมดา สาย 23 เพศชาย อายุ 28 ปี

21. พนักงานเก็บค่าโดยสารรถธรรมดา สาย 25 เพศหญิง อายุ 59 ปี

แสดงความเห็น