มติวิป 3 ฝ่าย งดประชุม สภา และ กมธ.2 สัปดาห์ ยกเว้น กมธ.งบฯและรธน.

วิป 3 ฝ่ายมีมติงดประชุม สภา และกมธ.2 สัปดาห์  ยกเว้น กมธ.งบฯและรธน.  ด้านฝ่ายค้านยังอยากประชุมต่อ วอนหาทางอยู่กับโควิดให้ได้ เตรียมยื่นซักฟอกกลางส.ค. 

นายวิรัช รัตนเศรษฐ ประธานคณะกรรมการประสานงาน(วิป) พรรคร่วมรัฐบาล เปิดเผยภายหลังการประชุมวิป 3 ฝ่ายประกอบด้วยวิปฝ่ายค้าน วิปรัฐบาลและวิปวุฒิสภา โดยมีนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาเป็นประธานการประชุมว่า นายชวน ได้แจ้งว่าจะของดการประชุมสภา 2 สัปดาห์แล้วให้กลับมาประชุมในช่วงวันที่ 29 -30 กรกฎาคม และงดการประชุมในส่วนของคณะกรรมาธิการสามัญทุกคณะและวิสามัญด้วย ยกเว้นวิสามัญพิจารณาร่างพรบ.งบ ประมาณและวิสามัญร่างพระราชบัญญัติรัฐธรรมนูญ รวมถึงอนุกรรมาธิการใน

ซึ่งตนได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการประชุมร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2565 โดยในส่วนของการชี้แจงจากหน่วยงานต่างจังหวัดจะใช้ระบบซูม 100% อย่างเช่นการชี้แจงของมหาวิทยาลัยราชภัฏก็จะใช้วิธีการชี้แจงพร้อมกัน เพื่อให้แต่ละมหาวิทยาลัยเห็นภาพรวมของแต่ละแห่งพร้อมกัน ส่วนหน่วยงานในกรุงเทพฯก็จะให้หัวหน้าหน่วยงานเพียงคนเดียวเข้ามาในห้องประชุมชี้แจงและ ใช้ระบบซูมจากทีมงานซึ่งอยู่ในห้องข้างๆ

นายวิรัช กล่าวว่าในที่ประชุมได้พูดถึงกรณีที่มีนายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ ส.ส.ก้าวไกล  ติดเชื้อโควิด 19 โดยได้มีการตรวจสอบไทม์ไลน์ เพื่อตรวจสอบว่าใครที่คิดว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงบ้าง จะได้เร่งรัดตรวจสอบ อย่างไรก็ตามยังไม่จำเป็นถึงขั้นให้ส.ส.ทุกคนที่อยู่ในห้องประชุมไปสวอปหาเชื้อ เพราะเท่าที่สังเกตนายณัชชาไม่ได้เดินมาในซีกส.ส. รัฐบาล

ด้านนายสุทิน คลังแสง ประธานวิปฝ่ายค้าน กล่าวว่ามติงดประชุมครั้งนี้เป็นการตัดสินใจของประธานรัฐสภาซึ่งแจ้งให้ที่ประชุมทราบซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของศบค.ข้อที่ 12 และเป็นการให้ความร่วมมือกับทางรัฐบาล ประกอบกับสถานการณ์เป็นจริงที่ประจักษ์ ซึ่งฝ่ายค้านเองก็มีมติว่าจะขอเสนอให้ประชุมต่อ แต่เมื่อฟังเหตุผลแล้วก็ยินดีให้ความร่วมมือ และคิดกันต่อว่าเมื่อครบ 14 วันแล้วถ้าสถานการณ์ไม่จบหรือไม่เบาลงจะทำอย่างไร หากจะใช้วิธีงดแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆคงไม่เป็นผลดี ดังนั้นในช่วงนี้จะต้องหามาตรการให้พร้อมที่สุด เพื่อรับมือและยังหวังว่าหลังจาก 14 วันแล้วก็น่าจะได้พัฒนาให้อยู่กับโควิดให้ได้ แม้จะรุนแรง ทั้งนี้ยืนยันว่าในส่วนของการอภิปรายไม่ไว้วางใจ ฝ่ายค้านยังคงมีการเตรียมการและพร้อมที่จะยื่น เพื่อเป็นการถ่วงดุลและตรวจสอบ ซึ่งใช้เวลาไม่นาน คาดว่าไม่เกินกลางเดือนสิงหาคมสามารถยื่นญัตติได้

แสดงความเห็น