รมว.ยุติธรรม พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส เปลี่ยนเรือนจำทั่วประเทศเป็นคลังสมุนไพรสำรองแบบพึ่งพาตนเอง

รมว.ยุติธรรม  พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส เตรียมเปลี่ยนเรือนจำทั่วประเทศเป็นคลังสมุนไพรสำรองแบบพึ่งพาตนเอง ช่วยสร้างอาชีพผู้ต้องขังก่อนคืนคนดีสู่สังคม เผย แจ้ง ศบค.เรียบร้อย เร่ง เรือนจำเตรียมหน้าดินอีกไม่นานเก็บเกี่ยวได้  ประกาศงดรับเงินเดือนช่วยโควิดรับลูกนายกฯ

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า เป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทาน ยาฟ้าทะลายโจรให้แก่กรุงเทพมหานคร เพื่อนำไปแจกจ่ายแก่สถานพยาบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ทำให้ประชาชนและสังคมตื่นตัวกับการใช้สมุนไพรฟ้าทะลายโจรและพืชสมุนไพรชนิดต่าง ๆ  กระทรวงยุติธรรมได้เล็งเห็นศักยภาพจึงได้ตั้งคณะทำงานส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรในเรือนจำและทัณฑสถาน  เพื่อเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาส  เนื่องจากเรือนจำทั่วประเทศ ยังมีพื้นที่เหลือใช้ควรนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ประกอบกับเป็นการส่งเสริมพัฒนาผู้ต้องขังทั่วประเทศได้ฝึกอาชีพ และสามารถนำความรู้ในการปลูกพืชสมุนไพรไปต่อยอดเป็นอาชีพหลังได้รับการปล่อยตัว ซึ่งถือเป็นหนึ่งในโครงการคืนคนดีสู่สังคม

นายสมศักดิ์ กล่าวอีกว่า เวลานี้ ฟ้าทะลายโจร รวมถึงสมุนไพร ต่าง ๆ ถือเป็นพืชทางเศรษฐกิจ ที่ไทยและต่างประเทศให้ความสนใจ ตนจึงผลักดันและเร่งปลูกให้มีผลผลิตไม่ขาดตลาด เพื่อเป็นเศรษฐกิจแบบพึ่งพาตนเอง ทดแทนการนำเข้า ลดค่าใช้จ่าย และส่งเสริมเรือนจำหรือทัณฑสถานเป็นคลังสมุนไพรสำรอง ตามโครงการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และยังสามารถใช้ได้ในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว โดยประสานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อพิจารณาแผนรองรับด้านการตลาดอย่างสมบูรณ์ต่อไป รวมถึงเป็นแหล่งเรียนรู้การปลูกพืชสมุนไพร ซึ่งเป็นประโยชน์กับสังคมภายนอกด้วย

“ฟ้าทะลายโจร เป็นยาสมุนไพร ประจำบ้าน แก้หวัด แก้เจ็บคอ ผมได้ฟังจากกรมการแพทย์แผนไทยว่าสามารถป้องกันโควิด-19 ได้ และรายงานต่อที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19 (ศบค.) ว่าได้แต่งตั้งคณะกรรมการเรียบร้อยแล้ว โดยท่านนายกรัฐมนตรีรับทราบและให้ดำเนินการอย่างเร่งด่วน เรือนจำที่มีความพร้อมได้เตรียมหน้าดินสำหรับเพาะปลูกแล้ว อีกไม่นานจะลงเมล็ดได้ โดยเฉพาะสมุนไพรฟ้าทะลายโจร ที่สำคัญสำหรับสถานการณ์โควิด คาดว่าอีกประมาณ 3 เดือน ราชทัณฑ์จะเป็นคลังสำรองของสมุนไพรได้” นายสมศักดิ์ กล่าว

นายสมศักดิ์ กล่าวว่า อย่างไรก็ตาม ภายหลังจาก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประกาศไม่รับเงินเดือน 3 เดือน ซึ่งมีรัฐมนตรีอีกหลายท่านประกาศไม่รับเงินเดือนด้วย ซึ่งตนก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ไม่ขอรับเงินเดือนด้วยเช่นกัน เพื่อนำเงินในส่วนนี้ไปช่วยเหลือประเทศให้ผ่านพ้นวิกฤตต่อไป

แสดงความเห็น