รมว.ยธ. เห็นใจครอบครัวน้องชมพู่ จ่ายเงินเยียวยา 110,000 บาท

รมว.ยุติธรรม เห็นใจครอบครัวน้องชมพู่ เผยยธ.มุกดาหาร อนุมัติจ่ายเงินเยียวยา 110,000 บาท และกรมคุ้มครองสิทธิฯ จ่ายค่าเสียประโยชน์ให้ “ธเนตร” 1,089,730 บาท หลังติดคุกฟรี ยันพร้อมช่วยเหลือประชาชนชนทุกคนที่ตกเป็นเหยื่อ

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เปิดเผยว่า จากกรณีน้องชมพู่ที่ เสียชีวิต บนเขาภูเหล็กไฟ จ.มุกดาหาร ตนได้ติดตามความคืบหน้าทางคดีอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด พร้อมกับรู้สึกห่วงใยครอบครัวผู้เสียชีวิต ล่าสุดสำนักงานยุติธรรมจังหวัดมุกดาหาร ได้จัดประชุมอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาต่อคดีดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ซึ่งอนุมัติเงินให้ความช่วยเหลือเยียวยาทายาทผู้เสียหายในคดีอาญา ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย ค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2559 คือ 1. ค่าตอบแทนกรณีถึงแก่ความตาย 50,000 บาท 2. ค่าจัดการศพ 20,000 บาท และ3. ค่าขาดอุปการะเลี้ยงดู 40,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 110,000 บาท

นายสมศักดิ์ กล่าวอีกว่า ส่วนกรณีนายธเนตร อนันตวงษ์ นักกิจกรรมทางการเมือง เรียกร้อง เงินเยียวยา ตามพ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 จากการถูกดำเนินคดีความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายในราชอาณาจักร และความผิดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ โดยนายวัลลภ  นาคบัว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พร้อมด้วย นางทัศนีย์ เปาอินทร์ รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการฯ  อนุมัติเงินให้ความช่วยเหลือแก่นายธเนตรฯ เป็นค่าทดแทนการถูกคุมขัง 674,000 บาท ค่าขาดประโยชน์เป็นเงิน 415,730 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,089,730 บาท

นายสมศักดิ์ เปิดเผยอีกว่า กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พร้อมให้ความช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ตกเป็นเหยื่อ หรือผู้เสียหายในคดีอาญา เพื่ออำนวยความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นกับสังคมไทย ซึ่งสามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้ที่ส่วนกลาง (กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ) และส่วนภูมิภาค (สำนักงานยุติธรรมจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ) หรือติดต่อ สายด่วนยุติธรรม โทร. 1111 กด 77

แสดงความเห็น