จิตอาสา 904-จิตอาสาปชช. พร้อมกำลังพล บก.ทท. เตรียมพร้อมจัดตั้งรพ.สนามบุษราคัม

พล.ต.ธีรพงศ์ ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา รองโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทย เปิดเผยว่า ในระหว่างวันที่ 11 – 13 พ.ค. จิตอาสา 904 และจิตอาสาประชาชนในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ร่วมกับกองบัญชาการกองทัพไทย (บก.ทท.) โดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (นทพ.) และศูนย์ต่อต้านการก่อการร้ายสากล (ศตก.) พร้อมด้วยหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ  จัดกำลังพลหมุนเวียนเพื่อเตรียมพื้นที่และความพร้อมต่าง ๆ ได้แก่ การประกอบเตียงกระดาษ การปูเตียงและจัดที่นอนให้แก่โรงพยาบาลสนามบุษราคัม ที่อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี เพื่อให้สามารถเปิดใช้งานได้อย่างเต็มรูปแบบในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 สำหรับการดูแลผู้ติดเชื้อกลุ่มสีเขียวและสีเหลือง ซึ่งจะสามารถช่วยลดความคับคั่งของผู้ป่วยในโรงพยาบาลรัฐและเอกชน ทั้งในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งจะส่งผลให้โรงพยาบาลต่าง ๆ มีพื้นที่รองรับผู้ป่วยกลุ่มสีแดงที่มีอาการหนักเพิ่มมากขึ้น 

โดยโรงพยาบาลสนามบุษราคัมสามารถรองรับผู้ป่วยได้จำนวน 1,092 เตียง แบ่งเป็น โซน A จำนวน 270 เตียง โซน B จำนวน 242 เตียง โซน C จำนวน 290 เตียง และโซน D จำนวน 290 เตียง 

ทั้งนี้ ในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 กองบัญชาการกองทัพไทย มีความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือประชาชนในทุกมิติ โดยจะใช้ทุกศักยภาพที่มีในการดูแลประชาชนอย่างเต็มขีดความสามารถ และจะยังคงสนับสนุนการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องเพื่อร่วมฝ่าฟันวิกฤตการณ์ในครั้งนี้ไปด้วยกัน

แสดงความเห็น