โพล เผย ประชาชนไม่เชื่อมั่นรัฐบาล คุมโควิด ระลอก 3 ได้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สวนดุสิตโพล ของ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเผยแพร่ผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน หัวข้อ คนไทยกับโควิด-19 ระลอก3 ซึ่งผลสำรวจจากกลุ่มตัวอย่าง 2,082 คน สะท้อนความคิดเห็นว่ามีความตื่นตระหนก และวิตกกังวลมากกว่าที่ผ่านมา สูงถึง 68.04% ขณะที่มีประชาชนจำนวน 19.60% ระบุว่าตื่นตระหนักและวิตกกังวลเหมือนการระบาดรอบที่ผ่านมา  

และเมื่อถามความคิดเห็นกับการแพร่ระบาด นั้น ผู้ให้ความเห็น 74.29% ระบุว่า การแพร่ระบาดกระจายไปในพื้นที่ต่างๆ อย่างรวดเร็ว รองลงมา 67.56% ระบุว่าเห็นใจบุคลากรทางการแพย์และผู้เกี่ยวข้องที่ทำงานหนัก ทั้งนี้มีประชาชนที่แสดงความกังวลว่ารัฐบาลจะควบคุมสถานการณ์ไม่ได้ สูงถึง 67.28%  นอกจากนั้นประชาชนยังเห็นว่า ทุกคนต้องดูแลตัวเอง 63.58% และเป็นห่วงความปลอดภัยของครอบครัว 62.76%

เมื่อถามถึงวิธีการป้องกันโควิด-19 ระลอกสามอย่างไร อันดับหนึ่ง คือ สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาและล้างมือบ่อยๆ 83.90%, อันดับสอง หลีกเลี่ยงสถานที่เสี่ยงและมีคนจำนวนมาก 79.72% , อันดับสาม เว้นระยะห่างทางสังคม 76.50%,อันดับสี่ งดออกจากบ้าน 71.60% และ อันดับสุดท้าย คือ ปฏิบัติตามประกาศของสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด 65.93% 

ทั้งนี้ในคำถามถึงความเชื่อใจว่ารัฐบาลจะรับมือกับสถานการณ์ระบาดระลอก 3 ได้หรือไม่ ผู้ให้ความเห็นระบุว่า น่าจะรับมือได้ 39.19% รองลงมา คือไม่แน่ใจ 35.73% และ รับมือไม่ได้ 25.08%  เมื่อถามถึงความคิดว่าสถานการณ์ระบาดจะดีขึ้น ส่วนใหญ่ 50.58% ระบุว่า มากกว่า 3 เดือน รองลงมา 22.19% ระบุว่า ระยะ3เดือน และ เมื่อถามว่าคิดว่าจะมีการระบาดระลอก 4 อีกหรือไม่ ส่วนใหญ่เชื่อว่ามี มากถึง 58.89%.

แสดงความเห็น