พรเพชร เตรียมหารือ ส.ว. ทบทวนแผนปฏิรูปประเทศ รับมือสถานการณ์โควิด-19

นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานการประชุมวิปวุฒิสภา เพื่อวางมาตรการรับมือการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั้งการลดการลงพื้นที่พบปะประชาชน งดการประชุมกรรมาธิการบางคณะ และปรับเปลี่ยนการประชุมเป็นระบบออนไลน์ ให้เป็นไปตามมาตรการของ ศบค. พร้อมเตรียมทบทวนแผนปฏิรูปประเทศด้วย 

ประธานวุฒิสภา ระบุด้วยว่า ขณะนี้การแพร่ระบาดของโควิด-19 กระจายไปทุกพื้นที่ หากสมาชิกติดเชื้อ ก็จะส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ด้วย นอกจากนี้ ยังต้องระมัดระวังไม่ให้เกิดการติดเชื้อกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จึงได้สั่งการให้เลขาธิการวุฒิสภา ประสานงานไปยังโรงพยาบาลต่าง เพื่อแสดงความจำนงขอลงชื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนเหมือนเช่นประชาชนทั่วไป ตามความจำเป็นในการทำหน้าที่ของสมาชิกรัฐสภา ไม่ใช่เป็นการใช้อภิสิทธิ์ตามที่มีการกล่าวหา 

นายพรเพชร ยังชื่นชมรัฐบาลที่ดูแลคนที่อยู่กลุ่มเสี่ยงให้ได้รับการฉีดวัคซีนก่อน โดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์  ซึ่งใครที่ยังไม่ถือว่าเสี่ยงมาก ก็สามารถรอไปก่อนได้ เราให้เฝ้าระวังอย่างตัวเอง ด้วยการปฏิบัติตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด 

แสดงความเห็น