นิสิตจุฬา รวมตัวตีหม้อประท้วงให้ยกเลิกกักตัวในหอพัก 14 วัน

ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นิสิตที่พักอาศัยอยู่ในหอพักภายในมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ จำนวนหนึ่งรวมตัวกัน ที่บริเวณประตูทางเข้าอาคารพักนิสิต พุดซ้อน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้านถนนพญาไท  เพื่อแสดงความไม่พอใจกับมาตรการกักตัวของมหาวิทยาลัย ที่ห้ามการเข้าออกเป็นเวลา 14 วัน เนื่องจากพบนิสิตที่พักอยู่ภายในหอติดเชื้อโควิด-19 จำนวนมากกว่า 10 ราย  ด้วยการทำกิจกรรมเคาะหม้อ เป็นสัญลักษณ์ และปราศรัย ถึงข้อเรียกร้อง โดยมองว่า การกักตัว 14 วันของนิสิตทุกคนในหอพักทั้งที่มีความเสี่ยงต่ำ เป็นการริดรอนสิทธิเสรีภาพ  จากนั้นร่วมกันตะโกนส่งเสียงว่า “ไม่เอาคุกหอใน”  อย่างไรก็ตามในการจัดกิจกรรมดังกล่าว กลุ่มนิสิตได้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิดโดยให้ยืนรวมกลุ่มแบบเว้นระยะห่างด้วย ซึ่งใช้เวลาการจัดกิจกรรมไม่ถึง 1 ชั่วโมงก็แยกย้ายกันกลับขึ้นหอพัก

น.ส. จิรัญดา สิงห์ลอ หนึ่งในตัวแทนนิสิตจุฬา บอกว่า เหตุผลที่มารวมตัวกัน เพราะถูกกักตัวมาเป็นวันที่ 2 โดยมหาวิทยาลัยออกประกาศกักตัวนิสิตในหอพักในทั้งหมดจึงต้องการให้ยกเลิกการกักตัว 14 วัน อย่างเร่งด่วน หรือต้องมีมาตรการที่ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายมากกว่านี้ เพราะถือเป็นการรวมคนทั้งคนเสี่ยงและไม่เสี่ยงเข้าด้วยกัน และการกักตัวทุกคนนั้นยังส่งผลกระทบไปยังคนที่ทำงานที่จะต้องขาดรายได้ด้วย หากทางมหาวิทยาลัยยกเลิกการกักตัว และเปิดหอพักให้นิสิตเข้าออกได้ปกติ นิสิตทุกคนก็จะต้องทำตามมาตรการทางสังคมในการป้องกันอย่างเคร่งครัด ทั้งการสวมหน้ากาก และการล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ แต่ถ้าหากข้อเรียกร้องยังไม่เป็นผล ก็คงจะต้องออกมาประท้วงอีก โดยในวันนี้เวลา 20.00น. นิสิตที่เป็นตัวแทนหอพัก จะหารือร่วมกับคณะกรรมการโควิด ของมหาวิทยาลัยอีกครั้ง

แสดงความเห็น