เผยผลตรวจโควิด นศ.วปอ.63 ยกรุ่น 284 คน เป็นลบทั้งหมด ยัน ไม่ใช่ต้นตอแหล่งแพร่เชื้อ

จากกรณีที่มีการเผยแพร่ข่าวในสื่อต่างๆ ว่า นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 63 (วปอ.63)  เป็นกลุ่มที่มีการแพร่ระบาด ของโรคโควิด-19 นั้น คณะกรรมการนักศึกษาฯ วปอ.63 ทำรายงาน ยังสถาบัน วิชาการป้องกันประเทศ(วปอ. )สปท. บก.ทัพไทย ว่า  ได้มีการตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยการ Swab โพรงจมูกและผนังคอด้านหลัง และตรวจหาเชื้อด้วยวิธี Real Time Polymerase Chain Reaction: RT-PCR  เมื่อวันที่ 8-9 เมษายน 2564 โดยปรากฏผลยืนยันคือ มีผลเป็นลบ (Not Detected)  จำนวน 239 คน ไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19

สำหรับนักศึกษา วปอ.63  อีก45 คน ที่ไม่ได้เดินทางมารับการตรวจเนื่องจากติดภารกิจ ไม่สามารถเดินทาง ข้ามเขตจังหวัดตามสถานการณ์ปัจจุบัน และอยู่ระหว่างทยอยส่งผลการตรวจ (เป็นเอกสารรับรองผล) ให้คณะกรรมการนักศึกษาฯ ทราบ แต่มีการรายงานอย่างไม่เป็นทางการว่ามีผลลบ (Not Detected) ทุกราย นอกจากนี้ ยังมีการตรวจให้กับบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับนักศึกษา เช่น พนักงานทำความสะอาด 10 ราย, เจ้าหน้าที่ร้านอาหาร 9 ราย, เจ้าหน้าที่ร้านเครื่องดื่ม 6 ราย และพนักงานร้านกาแฟ อะเมซอน 4 ราย ปรากฏผลเป็นลบ (Not detected) ทุกราย 

สำหรับบุคลากรในส่วนของสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ จะได้มีการชี้แจงผลในภาพรวมต่อไปโดยนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 63  ทั้ง 284 คน  ยังคงปฏิบัติ ตามคำแนะนำ ของกระทรวงสาธารณสุข ในข้อกำหนดโดยเคร่งครัด ในการกักตัว

ทั้งนึ้ ขอยืนยันว่า นศ.วปอ.63 และ วิทยาลัย วปอ. ไม่ใช่แหล่งแพร่เชื้อโควิดฯ แต่เป็นเพียง ผู้สัมผัส กับผู้ติดเชื้อโควิดฯ  “พ่อปันปัน” สมาชิกวปอ.รุ่น 63 ที่ติดโควิดฯไม่ได้เข้ามาเรียนที่ วปอ. ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว แต่มีเพื่อนวปอ. บางคนไปพบปะทานข้าวด้วย  แต่วันที่เกิดเหตุ ไม่มี วปอ.63 คนใด ไปด้วยเพื่อความสบายใจ ทุกคนจึงไปตรวจSwab และกักตัว ซึ่งผลเป็นลบ

แสดงความเห็น