กมธ.ปลดล็อกกระท่อมพิจารณาเสร็จแล้ว “สมศักดิ์” คาดเข้าที่ประชุมสภา 27 ม.ค.

กมธ.ปลดล็อกกระท่อมพิจารณาเสร็จแล้ว “สมศักดิ์”คาดเข้าที่ประชุมสภา 27 ม.ค. หวังเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน เตรียมร่างกม.รองต่อเชื่อเสร็จทัน 90 วัน “เทพไท”ชี้ช่วยลดคดี สร้างเป็นพืชเศรษฐกิจ พร้อมขอเจ้าหน้าที่อนุโลมช่วงทำกม.รอง

ที่รัฐสภา มีการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่…)พ.ศ…. โดยมีนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม ในฐานะประธานกมธ. เป็นประธานในการประชุม วาระเพื่อพิจารณาทบทวนร่าง พ.ร.บ.ทั้ง 8 มาตรา และปรับถ้อยคำเหตุผลและข้อเสนอแนะให้สมบูรณ์ก่อนส่งเข้าบรรจุเข้าสู่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาในวาระสองและสามต่อไป

จากนั้น นายสมศักดิ์ แถลงภายหลังการประชุมว่า กมธ.ได้พิจารณาร่างพ.ร.บ ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่…) พ.ศ…. เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้ประสานกับทางสภาผู้แทนราษฎร เพื่อบรรจุเข้าสู่วาระการประชุม คาดว่า ในัวนที่ 27 ม.ค. น่าจะเข้าสู่การประชุมในวาระสองและสาม โดยบรรยากาศการประชุมที่ผ่านมา กมธ.ทุกท่านมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกัน และยินดีทำให้ร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้เป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน โดยในชั้นกมธ.มีการปรับแก้มาตราเดียว คือ มาตรา 2 เกี่ยวกับระยะเวลาการบังคับใช้หลังประกาศในราชกิจนุเบกษาจากเดิม 180 วันเหลือ 90 วัน เพราะจะต้องมีระยะเวลาให้กับการออกกฎหมายรองตามมา คือ พ.ร.บ.พืชกระท่อม ที่เป็นการควบคุมและป้องกันไม่ให้เยาวชนไปยุ่งเกี่ยวและป้องกันนำไปใช้เป็นสารเสพติด ซึ่งกมธ.ทุกคนพร้อมที่จะกลับมาร่างพ.ร.บ.พืชกระท่อมอีกครั้ง เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและเป็นประโยชน์กับประชาชน ซึ่งเรามั่นใจว่าจะร่างทัน 90 วันแน่นอน

ด้านนายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะรองประธานกมธ. กล่าวว่า กมธ.ชุดนี้ประชุมรวดเร็วมาก โดยข้อสรุปของร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้ คือการนำพืชกระท่อมออกจากบัญชียาเสพติดประเภท 5 และยกเลิกบทลงโทษ ทำให้ประชาชนสามารถบริโภคได้โดยไม่มีความผิด เว้นแต่นำไปผสมสารเสพติดชนิดอื่น และช่วงระยะเวลา 90 วันหลังพ.ร.บ.ประกาศใช้ เราได้ขอความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายโดยอนุโลมและใช้ดุลพินิจพิจารณา ทั้งนี้ที่ผ่านมามีคดีที่เกี่ยวกับพืชกระท่อมประมาณ 15,000 คดีต่อปี ซึ่งกฎหมายฉบับนี้จะช่วยชาวบ้านที่ใช้ตามวิถีชีวิต ไม่ต้องถูกจับเสียค่าปรับและติดคุก รวมถึงส่งเสริมพืชกระท่อมให้เป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศด้วย ทั้งนี้ ร่าง พ.ร.บ.พืชกระท่อม ที่คณะรัฐมนตรี(ครม.)เสนอ อยู่ในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งตนจะเสนอให้พรรคประชาธิปัตย์ ยกร่าง พ.ร.บ.พืชกระท่อมเพื่อเสนอไปพร้อมกับร่างของครม. โดยกมธ.ชุดนี้ตนจะเชิญนายสมศักดิ์ มาเป็นประธานกมธ.ด้วย

แสดงความเห็น