“รมว.ยธ.” ออกสารอวยพรปีใหม่ 64 ขอให้ปชช.มีความสุข หวัง นำยุติธรรมสร้างความเท่าเทียม

รมว.ยุติธรรม ออกสารอวยพรปีใหม่ 64 ขอให้ประชาชนมีความสุข หวังนำ “ยุติธรรม” เป็นองค์กรหลัก สร้างความเป็นธรรม-เท่าเทียม มั่นใจ สร้างรอยยิ้ม-ความสุข ให้คนไทย

เมื่อวันที่ 31 ธ.ค.63 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้ออกสารอวยพรปีใหม่ 2564 ว่า เนื่องในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2564 ตนขอส่งความสุขและความปรารถนาดีมายังพี่น้องประชาชนคนไทยทุกท่าน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม และครอบครัวโดยทั่วกัน ซึ่งในปีที่ผ่านมา ทั่วโลกต้องประสบกับปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ต้องมีการเพิ่มมาตรการด้านต่าง ๆ เพื่อความปลอดภัย รวมทั้งการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวัน โดยยังคงประโยชน์ของสาธารณชนและราชการไว้ได้อย่างเรียบร้อย

“ในนามของผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ตนขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความวิริยะ อุตสาหะ เสียสละทั้งแรงกาย แรงใจ มีความมุ่งมั่น ทุ่มเทในการขับเคลื่อนงานของกระทรวงยุติธรรมจนเกิดผลสัมฤทธิ์ด้วยดีเสมอมา” นายสมศักดิ์ กล่าว

นายสมศักดิ์ กล่าวต่อว่า สำหรับปีพุทธศักราช 2564 นี้ ตนขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อก้าวไปสู่เป้าหมายการเป็นองค์กรหลักในการสร้างสังคมแห่งความเป็นธรรม บนรากฐานของความเท่าเทียม โดยมุ่งนำความยุติธรรมไปสู่ประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว และมีความเสมอภาค รวมทั้ง สร้างสังคมให้มีความปลอดภัย โดยกระทรวงยุติธรรม ยังคงยืนหยัดและมุ่งมั่นตั้งใจที่จะสร้างรอยยิ้มและความสุขให้พี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดยพร้อมที่จะอยู่เคียงข้าง สร้างความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ตามแนวนโยบายของศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข “ยุติธรรมเชิงรุก สร้างสุขให้ประชาชน”

นายสมศักดิ์ กล่าวอีกว่า เนื่องในศุภวาระอันเป็นมงคลนี้ ตนขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ที่ทุกท่านเคารพนับถือ จงดลบันดาลประทานพรให้ทุกท่านและครอบครัว ประสบแต่ความสุข ความเจริญ อุดมด้วยจตุรพิธพรชัย คิดสิ่งใด ให้สมความมุ่งมั่นในสิ่งอันพึงปรารถนา มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ตลอดจนมีกำลังกาย กำลังใจ และกำลังสติปัญญาที่เข้มแข็ง ตลอดจนมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อสรรค์สร้างคุณประโยชน์แก่สังคมและชาติบ้านเมืองสืบไป  

แสดงความเห็น