รมว.ยธ.เปิดโครงการ Cook & Coff ราชบุรี ทำเรือนจำเป็นแหล่งท่องเที่ยวเกษตรวิถี

รมว.ยุติธรรมเปิดโครงการ “Cook & Coff @ ราชบุรี” ทำเรือนจำเป็นแหล่งท่องเที่ยวเกษตรวิถี เผยมีรายได้เฉลี่ยเดือนละล้าน หวังสร้างงานสร้างอาชีพคืนคนดีสู่สังคม “สมศักดิ์” ชี้เป็นประกายแสงแห่งความหวัง-ความเชื่อมั่นให้สังคม

ที่เรือนจำชั่วคราวเขาบิน จ.ราชบุรี นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเรือนจำท่องเที่ยว ภายใต้แนวคิด “Cook & Coff @ ราชบุรี ท่องเที่ยวเกษตรวิถี…คืนคนดีสู่สังคม” พร้อมด้วย นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นายธนวัชร นิติกาญจนา ที่ปรึกษา รมว.ยุติธรรม นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ นางบุญยิ่ง นิติกาญจนา ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ นายยุทธนา นาคเรืองศรี ผบ.เรือนจำกลางราชบุรี และข้าราชการร่วมงาน 

นายสมศักดิ์ กล่าวเปิดโครงการว่า ตนขอชื่นชมการดำเนินงานของกรมราชทัณฑ์ และผู้เกี่ยวข้อง ที่ได้ผลักดันนโยบายการพัฒนาพื้นที่เรือนจำ ทัณฑสถาน ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมและสร้างโอกาสให้ผู้ต้องขังได้ฝึกทักษะด้านต่างๆ สามารถต่อยอดเป็นอาชีพหลังพ้นโทษได้อย่างยั่งยืน จนปรากฏผลเป็นรูปธรรม โครงการเรือนจำท่องเที่ยวนี้ จะเป็นจุดเริ่มที่สำคัญ ที่สามารถสร้างประกายแห่งความหวังและประกายแห่งความเชื่อมั่นที่ดีของสังคม ในการหยิบยื่นโอกาสแก่ผู้ต้องขังให้กลับตัว กลับใจ แก้ไขสิ่งผิด ประกอบสัมมาอาชีพที่สุจริต มีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวกลับมาเป็นคนดีของชุมชนและสังคมได้อีกครั้งหนึ่ง ในนามกระทรวงยุติธรรมตนขอขอบคุณหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและผู้ที่มีส่วนสนับสนุน ที่ได้เล็งเห็นคุณค่าของทรัพยากรมนุษย์ หยิบยื่นโอกาส ความหวังและความช่วยเหลือ ด้วยความมีมนุษยธรรมแก่ผู้ต้องขังเหล่านั้น 

“ผมขอชื่นชมเรือนจำชั่วคราวเขาบิน สังกัดเรือนจำกลางราชบุรี ที่ได้มีแนวคิดในการพัฒนาอบรมขัดเกลาผู้ต้องขัง โดยเฉพาะการทำการเกษตร การเลี้ยงสัตว์ การผลิตสินค้าเกษตรแบบพื้นบ้าน ยกระดับไปสู่การผลิตสินค้าเกษตรที่มีมูลค่าสูงขึ้น อาทิ การสอนการเพาะปลูกทุเรียน การฝึกทักษะการเลี้ยงไก่ชน การฝึกทักษะการเลี้ยงโคขุน รวมถึงการส่งเสริมให้ผู้ต้องขังได้เรียนรู้ หลักการปลูกและอนุบาลต้นกล้าของพืชพันธุ์นานาชนิด เพื่อการจำหน่าย การฝึกอาชีพประกอบอาหาร อาทิ การทำพิซซ่าเตาถ่าน อาหารอีสาน หรืออาหารประเภท Street food ที่สามารถเป็นอาชีพอิสระ สร้างงานสร้างรายได้ นอกเหนือจากนั้น ยังมีการฝึกอบรมการทำบัญชีครัวเรือน การคิดกำไร ขาดทุนเบื้องต้น รวมไปถึงการอบรมภาษาต่างประเทศ ที่รองรับธุรกิจการบริการและท่องเที่ยวในอนาคตด้วย ผมเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า การดำเนินโครงการเรือนจำท่องเที่ยวของกรมราชทัณฑ์ จะนำไปสู่การคืนคนดีสู่สังคม สามารถแก้ไขปัญหาการกลับมากระทำผิดซ้ำ อย่างเป็นระบบและยั่งยืน” นายสมศักดิ์ กล่าว 

จากนั้นนายสมศักดิ์ ได้ไขกุญแจ เพื่อเปิดร้าน “Cook & Coff” และเดินชมโครงการฝึกอาชีพของทางเรือนจำ โดยได้ลงมือปลูกต้นทุเรียนด้วยตัวเอง และโชว์ทักษะวิธีการให้น้ำไก่ เดินชมโครงการอื่นๆ อาทิ โครงการเลี้ยงไก่ชน การเลี้ยงเป็ดไข่ การเลี้ยงโคขุน และการเลี้ยงสุนัข ซึ่งนายสมศักดิ์ กล่าวว่า ข้อมูลการท่องเที่ยวของที่นี่ก่อนที่จะมีพิธีเปิดอย่างเป็นการทางการนั้น มีนักท่องเที่ยวเฉลี่ยเดือนละประมาณ 10,000 คน มีรายได้ประมาณ 1 ล้านบาท โดยขณะนี้ได้นำนักโทษชั้นดีที่ได้รับการคัดเลือกออกมาทำงานแล้ว 22 คน จะมีรายได้ขั้นต่ำ 2,000 บาทในการทำการเกษตร และเดือนละ 6,000-8,000 สำหรับงานบริการ ซึ่งหลายคนฝีมือดีถึงขนาดมีคนจองตัวเมื่อพ้นโทษแล้ว เช่น เชฟทำอาหารและนักดนตรี ซึ่งเราต้องภูมิใจในการสร้างงานสร้างรายได้ให้พวกเขา และถือว่าเป็นแนวคิดให้กับกระทรวงอื่นๆด้วย เช่น การเกษตร อุตสาหกรรม ที่สามารถต่อยอดได้อีก 

แสดงความเห็น