“พรรณสิริ” เปิดงานเดินวิ่งสุโขทัย ระดมทุนช่วยผู้ด้อยโอกาส พัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ

“พรรณสิริ”เปิดงานเดินวิ่งสุโขทัย “Walk & Run Good Health 2020 มินิมาราธอน ครั้งที่ 1” ระดมทุนช่วยผู้ด้อยโอกาส สมทบทุนพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ หวังแก้ปัญหาสุขภาพชุมชนระยะยาว

เมื่อเวลา 06.00 น. บริเวณลานจอดรถศูนย์บริการนักท่องเที่ยว อุทยานประวัติศาสตร์ สุโขทัย นางพรรณสิริ กุลนาถศิริ ส.ส.สุโขทัย พรรคพลังประชารัฐ เป็นประธานเปิดงาน “Walk & Run Good Health 2020 มินิมาราธอน ครั้งที่ 1” พร้อมด้วยนายกเทศมนตรี ต.เมืองเก่า นายก อบต.เมืองเก่า สาธารณสุข อ.เมือง สุโขทัย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ภาคเอกชน และประชาชนเข้าร่วมจำนวนมาก

นางพรรณสิริ กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่ภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน ได้เห็นความสำคัญในการส่งเสริมสุขภาพ โดยการออกกำลังกาย และช่วยกันผลักดัน ช่วยเหลือ สนับสนุน เกื้อกูลกันจนเกิดงานนี้ขึ้น การแข่งขันกิจกรรมเดินวิ่งในครั้งนี้  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 1,200 คน โดยการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ สมทบกองทุนพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ จ.สุโขทัย และเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมเยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ของ อสม. รวมทั้งเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมงานแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชน และปัญหาที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ซึ่งผู้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นอกจากจะได้ออกกำลังกายแล้ว ยังได้ร่วมทำบุญกับผู้ด้อยโอกาสที่ยังต้องการความช่วยเหลืออีกเป็นจำนวนมาก ตนขอขอบคุณผู้เข้าร่วมงานและผู้สนับสนุนทุกท่านๆแทน ผู้ด้อยโอกาสด้วย

แสดงความเห็น